Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Kanał Wojnowicki

Uchwała Nr 73/14
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2014r.

w sprawie zamknięcia kanału Wojnowickiego i udostępnienia go tylko na zawody wędkarskie


Na podstawie §47 ust. 1 Statutu PZW w związku z §46 pkt. 10 i 15 Statutu PZW, Prezydium Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu wyłącza z powszechnego wędkowania kanał Wojnowicki i udostępnia go wyłącznie na zawody wędkarskie organizowane zgodnie z załączonym regulaminem.

 

Zasady organizacji zawodów wędkarskich na Kanale Wojnowickim.


1. Wędkowanie na Kanale Wojnowickim dopuszczone jest wyłącznie w ramach rozgrywanych zawodów wędkarskich, organizowanych zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
2. Zawody na Kanale Wojnowickim mogą być organizowane wyłącznie w soboty i w niedziele oraz w dni świąteczne.
3. Dopuszcza się organizację dwóch zawodów (tur) dziennie,  w godzinach od 6 do 12 i od 14 do 20.
4. Rezerwację terminów zawodów, wydawanie zezwoleń na wędkowanie i na organizację zawodów prowadzi Zespół Rybacko-Wędkarski PZW w Osiecznej na zasadzie kolejności zgłoszeń.
5. W pierwszej kolejności, w terminie do 15.12. rozpatrywane są zgłoszenia kół i członków Okręgu PZW w Poznaniu.
6. Organizatorzy zawodów spoza Okręgu PZW w Poznaniu zobowiązani są do przesłania do Zespołu Rybacko-Wędkarskiego PZW w Osiecznej, najpóźniej do godz. 15 w piątek poprzedzający dzień organizacji zawodów wykazu uczestników wraz z numerami zezwoleń w przypadku wykupienia przez nich składki okręgowej PZW w  Poznaniu.

 

Informacje dodatkowe:

1. Biuro ZO PZW Poznań w Osiecznej przyjmuje wnioski o rezerwacje kanału Wojnowickiego na zawody wędkarskie od 1 listopada.

2. Wnioski przesłane wcześniej będą rozpatrywane negatywnie.

3. Wszystkie wnioski które wpłyną w okresie od 1 listopada zostana rozpatrzone po ogłoszeniu przez Zarząd Okregu kalendarza okręgowych imprez i zawodów wędkarskich.

4. Pierwszeństwo w rezerwacji maja Koła PZW Okregu Poznańskiego.

5. Jeżeli więcej Kół będzie wnioskowało o rezerwacje kanału w tym samym terminie, o wyborze zadecyduje opinia o organizacji zawodów w poprzednich latach (pozytywna opinia ws. utrzymania porządku na łowisku podczas i po zawodach) i losowanie.