Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Kadencja 2013-2016

Zestawienie uchwał Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2017

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
190/2017 17.02.2017 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium 190-231
191/2017 17.02.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
192/2017 17.02.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu Okręgu PZW na rok 2017
193/2017 17.02.2017 w sprawie zatwierdzenia funduszu diet dla skarbników kół na rok 2017
194/2017 17.02.2017 w sprawie zatwierdzenia projektów porządku i regulaminu XXXI OZD
195/2017 17.02.2017 w sprawie zmiany uchwały nr 172/16 Prezydium
196/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru członka Zarządu Koła
197/2017 17.02.2017 w sprawie opieki nad wodą
198/2017 17.02.2017 w sprawie uchylenia wyboru Członka Sądu Koleżeńskiego
199/2017 17.02.2017 w sprawie uchylenia wyboru Członka Zarządu Koła
200/2017 17.02.2017 w sprawie uchylenia wyboru Członka Sądu Koleżeńskiego
201/2017 17.02.2017 w sprawie uchylenia wyboru Członka Zarządu Koła
202/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
203/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
204/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata i zastępcy delegata na XXXI OZD
205/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata i zastępcy delegata na XXXI OZD
206/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
207/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
208/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
209/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
210/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
211/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
212/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
213/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD
214/2017 17.02.2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła nr 174
215/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru zastępcy delegata na XXXI OZD
216/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru zastępcy delegata na XXXI OZD
217/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru zastępcy delegata na XXXI OZD
218/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru zastępcy delegata na XXXI OZD
219/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru zastępcy delegata na XXXI OZD
220/2017 17.02.2017 w sprawie unieważnienia wyboru zastępcy delegata na XXXI OZD
221/2017 17.02.2017 w sprawie połączenia Koła PZW Nr 209 Sazan Miejska Górka i Koła PZW Nr 211 Orlinek Pakosław
222/2017 17.02.2017 w sprawie likwidacji Koła PZW Nr 210 Jazgar w Rydzynie
223/2017 17.02.2017 w sprawie likwidacji Koła PZW Nr 118 Sterlet w Rokietnicy
224/2017 17.02.2017 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską
225/2017 17.02.2017 w sprawie zobowiązania Kół do wyboru organów statutowych PZW
226/2017 17.02.2017 w sprawie opieki nad wodami
227/2017 17.02.2017 w sprawie opieki nad wodami
228/2017 17.02.2017 w sprawie zakupu kamizelek dla strażników SSR
229/2017 17.02.2017 w sprawie wydzielenia środków finansowych na organizację XXXI OZD
230/2017 17.02.2017 w sprawie zakupu samochodu
231/2017 17.02.2017 w sprawie ubezpieczenia wędkarzy
232/2017
23.03.2017
w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich     232-240
233/2017 23.03.2017 w sprawie zmiany terminu zawodów 
234/2017 23.03.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
235/2017 23.03.2017 w sprawie limitu ilościowego połowu suma 
236/2017 23.03.2017 w sprawie utworzenia tarlisk na jeziorach Dolsk Wielkie i Lubiatówko 
237/2017 23.03.2017 w sprawie upominków rzeczowych dla młodzieży 
238/2017 23.03.2017 w sprawie uchylenia wyboru członka Zarządu Koła PZW Nr 196 w Lesznie 
239/2017 23.03.2017 w sprawie unieważnienia wyboru członków władz i organów Koła PZW Nr 187 w Lesznie 
240/2017 23.03.2017 w sprawie uchwały nr 201/17 z dnia 17.02.2017 r. 
       

 

 

Zestawienie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2017

 

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
196/2017 19.01.2017
w sprawie likwidacji Koła nr 214 SFM Rawicz 196-214
197/2017 19.01.2017 w sprawie likwidacji łowisk specjalnych i wód zakładowych przy Kołach PZW
198/2017 19.01.2017 w sprawie utworzenia łowiska specjalnego  
199/2017 19.01.2017 w sprawie likwidacji Koła PZW nr 203 Saper w Rawiczu 
200/2017 19.01.2017 w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Koła 
201/2017 19.01.2017 w sprawie w sprawie dofinansowania zakupu paliwa dla PSSR Gniezno 
202/2017 19.01.2017 w sprawie zmian w terminarzu zawodów wędkarskich na rok 2017 
203/2017 19.01.2017 w sprawie przekazania zezwoleń na amatorski połów ryb 
204/2017 19.01.2017 w sprawie zmian w regulaminach zawodów wędkarskich 
205/2017 19.01.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
206/2017 19.01.2017 w sprawie połączenia Koła PZW Sum w Kamieńcu i Koła PZW Nr 202 Kościan - Miasto
207/2017 19.01.2017 w sprawie nadania II i III klasy sportowej na rok 2017 
208/2017 19.01.2017 w sprawie uchylenia wyboru Komisji Rewizyjnej Koła  
209/2017 19.01.2017 w sprawie dofinansowania zawodów 
210/2017 19.01.2017 w sprawie zmiany nazwy i adresu Koła 
211/2017 19.01.2017 w sprawie czasowego wyłączenia z wędkowania zb. Środa Wlkp. 
212/2017 19.01.2017 w sprawie powierzenia opieki nad wodą 
213/2017 19.01.2017 w sprawie zgody na pokrycie kosztów kwalifikowanych 
214/2017 19.01.2017 w sprawie zatwierdzenia logo Koła
215/2017 08.03.2017 w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej 215-228
216/2017 08.03.2017 w sprawie włączenia stawu Głuchów do wód ogólnodostępnych 
217/2017 08.03.2017 w sprawie unieważnienia wyboru władz i organów Koła PZW Nr 82 
218/2017 08.03.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata i zastępcy delegata na XXXI OZD w Kole PZW nr 120 Skoki 
219/2017 08.03.2017 w sprawie unieważnienia wyboru zastępcy delegata na XXXI OZD 
220/2017 08.03.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata i zastępcy delegata na XXXI OZD 
221/2017 08.03.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata i zastępcy delegata na XXXI OZD 
222/2017 08.03.2017 w sprawie uchylenia Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 175 
223/2017 08.03.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
224/2017 08.03.2017 w sprawie opieki nad wodą 
225/2017 08.03.2017 w sprawie zmiany terminów zawodów 
226/2017 08.03.2017 w sprawie opracowania dokumentacji budowy pomostów na jeziorze Niepruszewskim 
227/2017 08.03.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Stanicy Wędkarskiej i Strażnicy Rybackiej nad zalewem Jeżewo 
228/2017 08.03.2017 w sprawie kandydatów PZW do władz międzynarodowych CIPS / FIPS
229/2017
13.04.2017
w sprawie zawieszenia Kol. Andrzeja Murka w pełnieniu funkcji wiceprezesa Koła PZW nr 193 przy LSM W Lesznie oraz w pełnieniu funkcji delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW   229-238 
230/2017 13.04.2017 w sprawie zatwierdzenia list kandydatów do władz i organów Okręgu 
231/2017 13.04.2017 w sprawie wniosku o nadanie tytułu „Członek Honorowy PZW" 
232/2017 13.04.2017 w sprawie wprowadzenia zakazu połowu amura na stawach w Łęgowie 
233/2017 13.04.2017 w sprawie unieważnienia wyboru delegata na XXXI OZD 
234/2017 13.04.2017 w sprawie likwidacji Koła PZW nr 195 Syrenka w Krobi 
235/2017 13.04.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
236/2017 13.04.2017 w sprawie zakupu myjki ciśnieniowej 
237/2017 13.04.2017 w sprawie wsparcia finansowego 
238/2017 13.04.2017 w sprawie przydziału materiału zarybieniowego