Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Kadencja 2017-2021

Zestawienie uchwał Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2021

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
202/21 18.02.2021 w sprawie przyjęcia uchwał Prezydium 202-207
203/21 18.02.2021 w sprawie działalności Koła PZW Nr 186 Fapom w Lesznie
204/21 18.02.2021 w sprawie pogotowia kasowego w Kołach 
205/21 18.02.2021 w sprawie aktualizacji Kalendarza Zawodów Wędkarskich na 2021 rok 
206/21 18.02.2021 w sprawie zatwierdzenia komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską  
207/21 18.02.2021 w sprawie powierzenia opieki nad wodami  
208/21
30.04.2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020   208
209/21
17.06.2021
w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium  209-213
210/21 17.06.2021 w sprawie obniżenia wartości 1 diety dla działaczy Okręgu 
211/21 17.06.2021 w sprawie dofinansowania remontu wiaty 
212/21 17.06.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania pstrąga dla członków honorowych PZW 
213/21 17.06.2021 w sprawie zmiany prezesa ZO 
214/21 24.08.2021 w sprawie zmiany zapisów w Ordynacji Wyborczej
214
... ... ... ...

 

 

Zestawienie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2021

 

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
185/21 14.01.2021 w sprawie upoważnienia pracowników Biura ZO do wykonywania określonych przelewów w imieniu kół PZW 185-192
186/21
14.01.2021
w sprawie powierzenia opieki nad wodami 
187/21
14.01.2021
w sprawie Informatora Krainy Pstrąga i Lipienia 
188/21
14.01.2021
w sprawie uszczegółowienia zapisu w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu Poznańskiego  
189/21
14.01.2021
w sprawie dofinansowania zakupu paliwa dla PSSR Gniezno 
190/21
14.01.2021
w sprawie likwidacji Koła PZW Nr 186 Fapom w Lesznie (uchylona - Uchwała Nr 202/21 ZO PZW w Poznaniu z dnia 18.02.2021)
191/21
14.01.2021
w sprawie zatwierdzenia komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską
192/21 14.01.2021 w sprawie wydania bezpłatnego zezwolenia na amatorski połów ryb
193/21
18.03.2021
w sprawie podziału środków finansowych dla opiekunów wód
193-198
     
194/21 18.03.2021 w sprawie czasowej zmiany kryterium podziału środków dla poszczególnych kół - opiekunów wód 
195/21 18.03.2021 w sprawie podziału środków finansowych na rejony 
196/21 18.03.2021 w sprawie zezwolenia na połowy z łodzi podczas spinningowych zawodów na Zalewie Radzyny Duże 
197/21 18.03.2021 w sprawie wykonania operatów wodnoprawnych 
198/21 18.03.2021 w sprawie aktualizacji Okręgowego Kalendarza Zawodów na 2021 rok 
199/21 14.04.2021 w sprawie przekazania dofinansowania w związku z leczeniem i rehabilitacją

199-200
201

200/21 14.04.2021 w sprawie aktualizacji Okregowego Kalendarza Zawodów Wędkarskich zaplanowanych na miesiąc maj 2021
201/21 14.04.2021 w sprawie przekazania dofinansowania w związku z leczeniem i rehabilitacją
202/21
19.05.2021
w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń
202
203/21 19.05.2021 w sprawie likwidacji Koła PZW Nr 124 Świerki w Swarzędzu  203-207
204/21 19.05.2021 w sprawie remontu budynku biura Okręgu w Osiecznej  
205/21 19.05.2021 w sprawie zatwierdzenia Komisji Egzaminacyjnych na kartę wędkarską  
206/21 19.05.2021 w sprawie zmian osobowych w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego i zespole trenerskim 
207/21 19.05.2021 w sprawie powołania pełnomocnika Zarządu Okręgu w Kole PZW nr 1 Biedrusko  
208/21 18.08.2021 w sprawie udzielenia pożyczki Kołu PZW nr 71 Odlewnik
208-212
209/21 18.08.2021 w sprawie zatwierdzenia Komisji Egzaminacyjnych na Kartę wędkarską
210/21 18.08.2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 172/20 Prezydium Zarządu Okręgu w Poznaniu z dnia 13.08.2020 r.
211/21 18.08.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 8/17 Prezydium Zarządu Okręgu w Poznaniu podjętej w dniu 14 lipca 2017 r.
212/21 18.08.2021 w sprawie zmiany "Regulaminu rocznej oceny działalności Koła"
213/21 16.09.2021 w sprawie przeznaczenia środków na reprezentację i reklamę
213
...
...
...
...