Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Struktura Okręgu

Władze i Organa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu na kadencję 2017-2020


Zarząd Okręgu - biuro@pzw.poznan.pl
X. Musiał Jerzy - Prezes
(rezygnacja 30.04.2021)
1. p.o. (od 30.04.2021)

2. Lebiotkowski Andrzej - Wiceprezes ds. Młodzieży, (od 30.04.2021 p.o. Prezesa Okręgu)
3. Pawlak Ryszard - Wiceprezes ds. Sportu
4. Dworczak Kazimierz - Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód
5. Roszak Edmund -Skarbnik
6. Czarnyszewicz Leszek - Sekretarz
7. Kołodziej Jacek - Członek Prezydium Zarządu
8. Sęk Krzysztof - Członek Prezydium Zarządu
9. Kaczor Włodzimierz - Członek Prezydium Zarządu
10. Baranowski Zbigniew - Członek Zarządu
11. Franek Tomasz - Członek Zarządu
X. Ławniczak Henryk - Członek Zarządu (rezygnacja 14.12.2018)
12. Mosiężny Jacek - Członek Zarządu
13. Muszkieta Edward - Członek Zarządu

14. Ogrodowczyk Władysław - Członek Zarządu (powołany od 2019)
15. Piątek Juliusz - Członek Zarządu
16. Rochowski Grzegorz - Członek Zarządu
17. Waligóra Ryszard - Członek Zarządu
18. Wilczyński Sylwester - Członek Zarządu
19. Wiśniewski Piotr - Członek Zarządu

Okręgowa Komisja Rewizyjna - okr@pzw.poznan.pl
1. Wiśniewski Tomasz - Przewodniczący OKR
2. Kańduła Paweł - Z-ca Przewodniczącego OKR
3.
Andrzejewski Andrzej - Sekretarz OKR
4. wakat
X.
Matuszczak Witold - Członek OKR (rezygnacja 06.2021)
5.
Bartkowiak Andrzej - Członek OKR
6. Krzywda Włodzimierz - Członek OKR
7. Matuszewski Stanisław - Członek OKR

Okręgowy Sąd Koleżeński - osk@pzw.poznan.pl
X. Miszczak Michał - Przewodniczący OKS (zmarł 15.04.2021)
1.
Stefaniak Przemysław - Przewodniczący OSK (od 10.05.2021)
2. Mazana Mirosław - Z-ca Przewodniczącego OSK
3. Prymowicz Stanisław - Sekretarz OSK
4. Dudziński Julian - Członek OSK
5. Gidaszewski Daniel - Członek OSK
6. Grajczak Robert - Członek OSK
7. wakat - Członek OSK