Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Opis obwodów rybackich rzek

RZEKA WARTA

 

Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii prawego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Prosna z linią lewego brzegu rzeki Warta do osi podłużnej mostu w miejscowości Rogalinek na drodze wojewódzkiej Mosina - Kórnik, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 7
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Rogalinek na drodze wojewódzkiej Mosina - Kórnik do osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Oborniki na trasie Poznań - Piła, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, w tym wody starorzecza Kocie Doły w miejscowości Luboń, z wyłączeniem wód:
1) rzeki Bogdanka na odcinku od osi przepustu kolejowego na trasie Poznań - Oborniki do wlotu do przepustu na ulicy Pułaskiego w miejscowości Poznań;
2) rzeki Cybina na odcinku od osi podłużnej mostu na obwodnicy kolejowej Poznań - Antoninek do osi jazu w miejscu wypływu rzeki z jeziora Malta, wraz z wodami położonych na tym odcinku stawów: Antoninek, Młyński, Browarny i Olszak, oraz jeziora Malta.

 

Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 8
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Oborniki na trasie Poznań - Piła do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Smolnica z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 9
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Smolnica z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Chojeńskie z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 10
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Chojeńskie z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Barlińskie z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 11
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Barlińskie z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Noteć z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiornik ów wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.


RZEKA WEŁNA

 

Obwód rybacki rzeki Wełna - Nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki, 100 m poniżej miejsca wypływu rzeki z Jeziora Żernickie do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Wełna przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Struga Gołaniecka z linią prawego brzegu rzeki Wełna, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

Obwód rybacki rzeki Wełna - Nr 8
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od osi kładki w miejscowości Ostrowo-Młyn do osi jazu młyńskiego w miejscowości Jaracz-Młyn wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jego dopływów.

 

Obwód rybacki rzeki Wełna - Nr 9
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od osi jazu młyńskiego w iejscowości Jaracz-Młyn do ujścia do rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jego dopływów.

 

RZEKA NOTEĆ

 

Obwód rybacki rzeki Noteć - Nr 9
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Noteć na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze wojewódzkiej Gołańcz - Wyrzysk do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Noteć przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Drawa z linią prawego brzegu rzeki Noteć, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym odpływie lub dopływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

 

RZEKA DRAWA

 

Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Budów . Głęboczek do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki, 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Lubie, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku.

 

Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Sienica - Karwice do osi podłużnej mostu w miejscowości Prostynia na drodze krajowej Recz - Kalisz Pomorski, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku;
2) kanału Prostynia na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego kanału, 200 m poniżej miejsca wypływu kanału z jeziora Prostynia do ujścia do rzeki Drawa.

 

Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 7
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Prostynia na drodze krajowej Recz - Kalisz Pomorski do osi podłużnej mostu w rejonie miejsca wpływu rzeki do jeziora Grażyna (Dubie Północne), wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód jeziora Płytkie.

 

Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 10
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od dolnej granicy Drawieńskiego Parku Narodowego do ujścia do rzeki Noteć, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 

RZEKA ORLA

 

Obwód rybacki rzeki Orla - Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Orla od jej źródła do ujścia rzeki Orla do rzeki Barycz, wraz z wodami jej dopływów. Granica obwodu rybackiego w ujściu rzeki Orla do rzeki Barycz wyznaczona jest linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Orla i prawego brzegu rzeki Barycz z punktem położonym u zbiegu prawego brzegu rzeki Orla i prawego brzegu rzeki Barycz.

 

KANAŁ MOSIŃSKI

 

Obwód rybacki Kanału Mosińskiego - Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Obra na odcinku od jej źródeł do połączenia z Kanałem Obry,
2) Kanału Obry na odcinku od połączenia z rzeką Obra do połączenia z Kanałem Kościańskim,
3) Kanału Kościańskiego na odcinku od połączenia z Kanałem Obry do ujścia do kanału Prut I
- wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków albo ich dopływów, położonych w granicach regionu wodnego Warty.

 

Obwód rybacki Kanału Mosińskiego - Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Mogilnica na odcinku od osi przepustu na drodze międzynarodowej Poznań - Świecko do połączenia z kanałem Prut I,
2) kanału Prut I od połączenia z rzeką Mogilnica do połączenia z Kanałem Mosińskim,
3) Kanału Mosińskiego od połączenia z kanałem Prut I do ujścia do rzeki Warta
- wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków albo ich dopływów.

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin

Reklama