Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ubezpieczenie wędkarzy i strażników

Warunki ubezpieczenia wędkarzy i strażników w 2022 r.

 

Ubezpieczenie dotyczy wędkarzy - Członków Polskiego Związku Wedkarskiego Okręg w Poznaniu

Ubezpieczenie zawarte z GENERALI TU SA obejmuje nieszczęśliwe wypadki, jakim mogą ulec członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu w Poznaniu podczas indywidualnego uprawiania sportu wędkarskiego, uczestniczenia w imprezach, zawodach wędkarskich, w czasie zebrań, odpraw i wykonywania czynności zleconych przez władze PZW. Ubezpieczenie obejmuje również wypadki w drodze do miejsca wędkarskich imprez sportowych i w drodze powrotnej z tych imprez, w drodze do miejsc wykonywania przez strażników wędkarskich i przez członków władz zleconych czynności statutowych PZW oraz w drodze powrotnej z tych miejsc.

Okres ubezpiecznia: 24.02.2022 - 23.02.2023

Telefon kontaktowy w razie zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku: 913 913 913

Podczas zgłoszenia należy powołać się na numer Polisy 80131027255

 

Zakres i sumy ubezpieczenia

- Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wyppdku - 10 000,00 zł

- Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu - 10 000,00 zl

- Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 10 000,00 zł

- Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu - 10 000,00 zł

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin

Reklama