Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Uchwała ws. czasowego zamykania łowisk

Przepisy PZW | 2019-01-23 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Uchwała Nr 87/18
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 15 listopada 2018 r.

w sprawie zakazu wędkowania


Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o § 47 pkt 15 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:

1. Upoważnić Koła - opiekunów wód do wprowadzania czasowego zakazu wędkowania po zarybieniu zbiorników znajdujących się pod ich opieką i określania terminu zakazu.

Maksymalny okres zakazu może wynosić od dwóch tygodni do miesiąca. (nowelizacja: Uchwała Nr 101/19 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 10.01.2019 r.)

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z Uchwałą Prezydium ZG nr 97 z dnia 25.01.2013 r.

 

Na podstawie powyższej uchwały, zarządy kół mają możliwość zamknięcia czasowego (od 2 tygodni do 1 miesiąca) akwenów będących pod ich opieką bezpośrednio po zarybieniu. Aby zakaz był wiążący o jego wprwadzeniu zarząd koła musi poinformować Zarząd Okręgu, który akceptując zakaz jednocześnie zamieści informacje o nim na stronie Internetowej. Ponadto zarząd koła jest zobowiązany poinformować wędkarzy o zakazie poprzez wywieszenie stosownych informacji nad wodą. Zwracamy uwagę, że zakaz musi mieć określony termin (maksymalnie 1 miesiąc).


Przypominamy również, że nadal obowiązuje anaalogiczna uchwała dot. zamykania zbiorników zaporowych. Poniżej dla przypomnienia zamieszczamy jej treść:

 

Uchwała Nr 40/13
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie czasowego zakazu wędkowania na zbiornikach zaporowych po obniżeniu poziomu wody


Na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wprowadza całkowity zakaz wędkowania na zbiornikach zaporowych po obniżeniu poziomu wody.
Jednocześnie upoważnia Koła PZW, będące opiekunami zbiorników do określania terminu zakazu wędkowania.