Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Regulaminu zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2019 - 2020 oraz zasad rozgrywania Mistrzostw Okręgu PZW w Poznaniu

Przepisy PZW | 2019-03-11 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo OKS

Uchwała Nr 103/19
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 25 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2019 - 2020 oraz zasad rozgrywania Mistrzostw Okręgu PZW w Poznaniu

 

Na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW, na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Okręgu zatwierdza "Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2019 - 2020 oraz zasad rozgrywania Mistrzostw Okręgu PZW w Poznaniu", stanowiący załącznik do Uchwały.


Jednocześnie uchyla się wszystkie wcześniejsze uchwały wprowadzające regulaminy rozgrywania zawodów w dyscyplinach wędkarskich w Okręgu PZW w Poznaniu oraz regulamin powoływania kadry okręgowej i karty praw członka kadry Okręgu.

 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą nr 97 Prezydium ZG z dnia 25.01.2013 r.

 

Załączniki