Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

KOMUNIKAT dla skarbników Kół dot. rozprowadzania znaków PZW

Aktualności | 2020-04-19 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W związku z wejściem w życie Rządowego I etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19,

Zarząd Okręgu z dniem 20 kwietnia znosi zakaz rozprowadzania składek członkowskich i zezwoleń na amatorski połów ryb przez skarbników Kół.

 

Jednocześnie zobowiązuje się skarbników do wywieszenia obwieszczenia w miejscach rozprowadzania znaków o zasadach bezpieczeństwa oraz do stosowania wszystkich wytycznych wynikających z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności do:

- ograniczenia liczby osób przebywających w pomieszczeniu w którym odbywa się rozprowadzanie znaków PZW - do 1 osoby (nie wliczając rozprowadzających znaki),

- nakaz stosowania przez osoby rozprowadzające znaki PZW - maseczek, rękawiczek i innych adekwatnych do sytuacji środków ochronnych i dezynfekcyjnych,

- zabrania się rozprowadzania znaków PZW w domach (w miejscu zamieszkania skarbnika, gdzie przebywają inni domownicy)