Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

Rozliczenie końcowe znaków PZW

Aktualności | 2021-07-15 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Informacja dla skarbników Kół

Informujemy, że rozliczenia końcowe znaków PZW poszczególnych kół, będą miały miejsce po 15 dniu każdego miesiąca, tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 061 829 05 34 lub 517 586 044.

 

Do rozliczenia oprócz fizycznych zwrotów, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
- kopie pokwitowań odbioru znaków,
- kopie specyfikacji sprzedaży,
- listę wydanych bezpłatnie zezwoleń,
- rozliczenie przyjętych wpłat - zbiorówka,
- spis zwracanych znaków, hologramów, legitymacji, zezwoleń na druku
specyfikacji sprzedaży z adnotacją ZWROT

 

Przed rozliczeniem końcowym, należy uzgodnić faktyczną sprzedaż z ilościami ujętymi w programie e-wędkarz i wyjaśnić pisemnie ewentualne różnice.