Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Zawody okręgowe

VI Karpiowe Mistrzostwa Okręgu 2011

Zawody okręgowe | 2011-06-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VI KARPIOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU PZW W POZNANIU "ZALEW ŚREDZKI" W ŚRODZIE WLKP.

 

Karpiowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Mistrzostw oraz regulaminem łowiska w dniach 02 - 05.06.2011r. na "Zalewie Średzkim"
Opiekun: Koło PZW w Środzie Wlkp..
Organizator: Biuro ZO PZW w Poznaniu i Karpiowy Klub Wędkarski „SAZAN" Środa Wlkp.
Miejsce zbiórki: Plaża Miejska w Środzie Wlkp. godzina 12.00
Prawo startu mają tylko Członkowie PZW Okręgu Poznańskiego

 

Plan Zawodów

 

02.06.2011r.
godzina 12.00 oficjalne otwarcie Mistrzostw
- odprawa techniczna
- losowanie stanowisk
- rozejście na stanowiska i przygotowanie do zawodów
godzina 16.00 rozpoczęcie łowienia


02 - 05.06.2011r.
wędkowanie


05.06.2011r.
godzina 11.00 koniec łowienia
godzina 13.00 ogłoszenie wyników
godzina 14.00 Oficjalne Wyniki Mistrzostw Okręgu 2011; dekoracja zwycięzców; oficjalne zamknięcie Mistrzostw Okręgu 2011

 

Koszt uczestnictwa wynosi 300,00 zł od zgłoszonej drużyny (pary).

 

Zgłoszenia pisemne do dnia 01.05.2011r. na adres: Karpiowy Klub Wędkarski Sazan Środa Wlkp. 63-000 ul.Niedziałkowskiego 30/4 lub e-mail: e-mail: karpiowyklubwendkarski@onet.pl

W zgłoszeniu prosimy podać Nazwisko i Imię zawodników oraz nazwę koła / klubu PZW.
Wpłaty na konto: BŚ 23 9085 0002 0000 0003 0081 0001 z dopiskiem "Karpiowe M.O."
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest potwierdzenie wpłaty na konto Okręgu do 01.05.2011r.
W związku z ograniczoną pojemnością łowiska (ok. 30 drużyn) o dopuszczeniu do zawodów będzie liczyła kolejność ( data) zgłoszenia.

 


Dodatkowe Informacje:
Marcin Wrzeszcz
tel. kom. 0600 179 584
http://www.klubkarpiowysazan.pl/

/ Organizator /

 


REGULAMIN KARPIOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU PZW W POZNANIU

 


1. W zawodach mogą uczestniczyć członkowie PZW Okręg w Poznaniu  z aktualnie opłaconymi składkami.
2. W zawodach startują drużyny dwu osobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika - łowiącego na 2 wędki jednak za kwotę startowego jak za całą drużynę.
3. Klasyfikacja zawodów:
drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę
indywidualna: o największą rybę zawodów.
Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb:
karp
amur
4. Zanęcanie i stawianie "markerów" dozwolone jest wyłącznie z linii brzegowej.
5. Holowanie ryb.
Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.
Wyhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym może znajdować się tylko jedna ryba.
6. Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
7. Osoby trzecie mogą wejść w sektor drużyny tylko za zgodą sędziego.
8. Podczas zawodów obowiązuję zakaż spożywania alkoholu.
9. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki, stosowania przynęt zwierzęcych: robaków, larw itp.
10. W zawodach obowiązują trzy sygnały:
pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów.
drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - łowienia
trzeci sygnał - oznacza zakończenie zawodów.
Po tym synale obowiązuje zawodników określony czas na zdanie karty startowej komisji sędziowskiej.
11. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego głównego który podejmuje odpowiednią decyzję.
12. W sprawach spornych odwołanie na piśmie powinno być złożone przez kierownika drużyny do Sędziego Głównego w ciągu 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników zawodów.
Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie wadium (za pokwitowaniem) w wysokości 150zł.
Protest rozpatruje Sędzia Główny Zawodów, a podjęta przez niego decyzja jest ostateczna.
W przypadku uznania zgłoszonego protestu wadium jest bezzwłocznie zwracane.
13. Nagrody zdobywane w zawodach
W zawodach przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców:
od 1 - 3 miejsca: puchary, medale, dyplomy, upominki
od 4 - 6 miejsca dyplomy z zaznaczeniem zajętego miejsca, upominki
Dodatkowa nagroda za złowienie „Największej Ryby" - liczyć się będzie waga ryby.
W zawodach sponsorzy mogą fundować dodatkowe upominki rzeczowe.
14. Kary porządkowe
Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w
czasie zawodów
- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników (po jednorazowym
zwróceniu uwagi) przez sędziego lub organizatora.
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.
- przedłożenia do pomiaru ryb z widocznymi oznakami „śniętej" lub „nieświeżej" ryby.
- nie zdanie „karty startowej" komisji sędziowskiej w określonym czasie.
- używanie osęki do lądowania ryb
- używania sprzętu wędkarskiego niezgodnego z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

 

U W A G A !
Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów

Załączniki