Dzień Wędkarza 2024 - komunikat

Franciszek Grupiński
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
Towarzyskie zawody spławikowe z okazji Dnia Wędkarza 2024

Informujemy, że zgodnie z Okręgowym Kalendarzem Zawodów i Imprez Wędkarskich na 2024 rok w dniu 23.06.2024 (niedziela) na jeziorze Niepruszewskim w m. Cieśle zostaną zorganizowane Towarzyskie zawody spławikowe z okazji Dnia Wędkarza 2024

Zawody zostaną przeprowadzone w jednej turze, w oparciu o przepisy zawarte w  Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW  (Część III - Spławik)

Wędkowanie z pomostów. 1-2 zawodników na pomoście w zależności od liczby zgłoszonych osób.

Prawo startu mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać zezwolenie upoważniające do amatorskiego połowu ryb na jez. Niepruszewo

Organizatorami zawodów są:   Okręgowy Kapitanat Sportowy
Komisja Sędziowska:
zawody będą obsługiwane przez Komisję Sędziowską
Sędzia Główny         Maciej Łażewski
Sędzia Sekretarz         Aleksander Andrejczuk
Koordynator Zawodów     Franciszek Grupiński, tel. kontaktowy 501831306

Koszty udziału w zawodach:
Na podstawie decyzji OKS opłata startowa wynosi:
30,00 zł  brutto od zawodnika
30,00 zł brutto od osoby: trener, opiekun

Zgłoszenia do zawodów:
poprzez Formularz zgłoszeniowy on-line w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2024 r.
Opłatę startową i uczestnictwa należy wnieść na konto bankowe - Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu  Nr. 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 do 18 czerwca 2024 r. z dopiskiem „Dzień Wędkarza + Nazwisko''
Obowiązuje limit miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zgłoszonych zawodników


Przebieg zawodów:
Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 roku  w sprawie  szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
Ważne  informacje:
1. Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową,  a z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.
2. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, koło wędkarskie) oraz wykorzystania wizerunku w relacjach z zawodów.

HARMONOGRAM  ZAWODÓW
23.06.2024 (sobota)
6:30          Otwarcie sekretariatu zawodów
6:45          Ceremonia otwarcia zawodów
7:30          Pierwszy sygnał wejście na stanowiska
9:30          Rozpoczęcie zawodów
13:30          Zakończenie zawodów
13:30-14:30     Ważenie na stanowiskach
15.00         Posiłek
15:30         Ogłoszenie wyników

Uwaga !
Wszyscy Uczestnicy zawodów mają obowiązek uczestniczenia w oficjalnej ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.

 

Pliki do pobrania

  • Dzień Wędkarza 2024 - komunikat

    • 0.55 MB