III FEEDEROWE GRAND PRIX POLSKI + lista startowa + losowanie trenningu 17.05.

Dionizy Mikołajczyk

OGÓLNOPOLSKIE   ZAWODY  WĘDKARSKIE  
III  FEEDEROWE  GRAND  PRIX  POLSKI   -   JARACZEWO 2024r.

Informujemy, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, na zlecenie Głównego Kapitanatu Sportu PZW,  jest organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Feederowch, które zaliczane będą do klasyfikacji  Grand Prix Polski 2024. Zawody odbędą się w dniach 17–19.05.2024 na Zbiorniku Jaraczewo w miejscowości Jaraczewo.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego (cz.7- zawody w wędkarstwie feederowym)

Zawody rozegrane zostaną w dwóch 5-cio godzinnych turach w klasyfikacji indywidualnej.
Z uwagi na duże wahania poziomu wody w zbiorniku prosimy zaopatrzyć się w platformę do budowy stanowiska

oraz w buty typu wodery.
Łowisko rezerwowe:  Zbiornik Rydzyna, miejscowość Rydzyna  k / Leszna  (
GPS  51°47'51.369"N, 16°39'18.773"E )

PRAWO STARTU W ZAWODACH MAJĄ:
- zawodnicy sklasyfikowani od 1 do 50 miejsca w klasyfikacji GPP za rok 2023
- aktualny indywidualny Mistrz Polski
- zawodnicy od 1 do 20 miejsca z zawodów eliminacyjnych do GPP 2024

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW na 2024 rok  oraz ważne zezwolenie na amatorski połów ryb. Zezwolenie, na czas zawodów (16 – 19.05.2024) będzie do odbioru w Sekretariacie zawodów.
Każdy zawodnik ma prawo do zgłoszenia 1 trenera,  który  musi  być  zgłoszony  na  oficjalnej  karcie  zgłoszenia.
RYBY  ŁOWIONE  W  ZAWODACH:

Do  punktacji  zaliczane  będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.07.2023r. w sprawie ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
GŁÓWNA  KOMISJA  SĘDZIOWSKA:
Sędzia Główny:             Renata Pietruńko
Sędzia Sekretarz:          Jarosław Pałasz
Sędziowie Sektorowi:    A – Robert Gałązka,   B – Maciej Łażewski,   C – Bronisław Holewiński.
W sprawach spornych kaucja za złożenie pisemnego odwołania do Sędziego Głównego wynosi 200,00 zł.
KOSZTY  UCZESTNICTWA:

Zawody organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności za koszty poniesionych przez organizatora.
Opłata Startowa:           450,00 zł. od zawodnika
Opłata Uczestnictwa:    150,00 zł. od trenera, opiekuna i innych osób towarzyszących.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia zezwolenia na amatorski połów ryb w czasie zawodów i treningu obowiązkowego. W ramach opłaty startowej i uczestnictwa organizator zapewnia: posiłki (catering), napoje, obsługę techniczną i sędziowską, puchary, dyplomy oraz pamiątkowe gadżety zawodów.

Okręgom / Klubom PZW,  które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a zawodnicy z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.

Opłatę startową prosimy przelać do dnia 06.05.2023 na konto bankowe: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Nr 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 z dopiskiem: Feeder GPP 2024
ZGŁOSZENIA  DO  ZAWODÓW:
Pisemne zgłoszenia, na Karcie Zgłoszenia (w załączniku), przyjmowane będą do 06.05.2023 wraz z oświadczeniami zawodników o stanie zdrowia i RODO na adres: e-mail: sport@pzw.poznan.pl, lub listownie na adres:
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul Znanieckiego 9, 60 - 682 Poznań .
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w relacjach z zawodów.

Pliki do pobrania

 • LOSOWANIE TRENNINGU

  • 0.53 MB
 • LISTA STARTOWA - III Feederowe Grand Prix Polski Jaraczewo 2024

  • 0.23 MB
 • 3-feederowe-gpp-17-19052024-jaraczewo-kominikat-nr.pdf

  • 0.70 MB
 • zal-2-oswiadczenie-stan-zdrowia.docx

  • 0.02 MB
 • oswiadczenie-rodo-1.doc

  • 0.04 MB