Zbiornik Środa - zakaz stosowania zanęt

Andrzej Lebiotkowski

Na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
oraz w rezultacie spotkania zwołanego z inicjatywy Burmistrza Środy Wielkopolskiej w dniu 04.07.2024 r.
w sprawie pogorszania się jakości wody w zb. Środa,
wydano w dniu 05.07.2024 r. Zarządzenie Prezesa Okręgu PZW w Poznaniu w sprawie wprowadzenia zasad i ograniczeń dotyczących wędkowania na zb. Środa:

1. Wprowadza się całkowity zakaz stosowania zanęt spożywczych podczas wędkowania indywidualnego jak i podczas zawodów wędkarskich.

2. Ryby złowione w trakcie zawodów wędkarskich należy zagospodarować.

3. Zaleca się zabieranie ryb podczas wędkowania indywidualnego.

4. Zarządzenie wprowadza się na okres od 06.07.2024 do 31.08.2024 r.

 

 

12 Komentarzy

    Chcesz dodawać komentarze?

    Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.