Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Uchwała w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich (od 25.02.2019)

Przepisy PZW | 2019-03-11 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Uchwała Nr 105/19
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 25 lutego 2019 r.

w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich

 

Na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW oraz w oparciu o wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Okręgu uchyla Uchwałę nr 232/2017 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich i ustala następujące wysokości wypłat i zwrotu kosztów za sędziowanie podczas zawodów wędkarskich:
Sędzia Główny, Sędzia Sekretarz - 120,00 zł/ turę
Zastępca Sędziego Głównego - 100,00 zł/turę
Sędzia Sektorowy - 100,00 zł/turę
Pozostali sędziowie - 80,00 zł/turę
Stawki są stawkami brutto.

Wysokość ekwiwalentu w zawodach międzynarodowych i krajowych reguluje uchwała Głównego Kapitanatu Sportowego.

W/w wypłaty dla sędziów stanowią przychód z innych źródeł, rozumiany wg Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg art. 10 ust. 1 pkt 9, co wiąże się z samodzielnym rozliczeniem podatku dochodowego, na podstawie wystawionego przez biuro Okręgu PZW PIT-8C.

 

Sędziom przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów w wysokości:
50% stawki ryczałtowej w przypadku dojazdu jednym samochodem przez jednego lub dwóch sędziów;
100% stawki ryczałtowej w przypadku dojazdu jednym samochodem przez co najmniej 3 sędziów

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.