Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Minimalny stan członków Kół PZW Okręgu Poznańskiego

Przepisy PZW | 2021-09-08 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu realizując pkt. 5 Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu z dnia 23.04.2017 r. podjął dnia 14 lipca 2017 r. Uchwałę Nr 8/17 w sprawie likwidacji Kół PZW (z późniejszymi zmianami) o następującej treści:

 

„Na podstawie pkt 5 Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 23.04.2017 r., zgodnie z § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 9 Statutu PZW i wniosek Komisji ds. Organizacyjnych, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:

 

1. Zlikwidować z dniem 31.12.2021 r. wszystkie Koła, które na dzień 30.12.2021 r. nie uzyskają minimum 30 członków.

2. Wyrazić zgodę na łączenie się w/w Kół lub przechodzenie w całości jako sekcje do innych Kół PZW.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała nr 52/14 z dnia 20 lutego 2014 r."


Mając powyższe na uwadze informujemy, że Koła których stany osobowe na koniec roku 2021 spadną poniżej wymaganego progu zostana zlikwidowane.


Koło zgodnie z pkt. 2 w/w Uchwały może połączyć się z innym Kołem, spełniając wymóg posiadania 30 członków. W tym celu należy w 2021 r. zwołać Walne Zgromadzenie Członków Koła, rozliczyć rok kalendarzowy oraz podjąć Uchwałę wskazującą Koło do którego Koło ma zostać włączone (zasady przyłączenia się do innego Koła należy uzgodnić z Kołem przyjmującym). Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia wraz ze stosowna Uchwałą należy dostarczyć do dnia 30 grudnia 2021 r.

 

W załączeniu kopie przedmiotowych uchwał w sprawie.

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.