Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Regulamin rocznej oceny działalności koła (od 2019 r., zm. 2021)

Przepisy PZW | 2021-10-18 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

STOSOWANIE REGULAMINU ZAWIESZONE !

Uchwała Nr 221/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie zawieszenia uchwały o ocenie kół

 

Regulamin rocznej oceny działalności koła

1. Podstawę do dokonywania oceny rocznej działalności koła stanowią:

a) realizowanie przez koło uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;

b) wykonywanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;

c) planowe organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;

d) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności ze środków własnych;

e) prowadzenie działalności z zakresu ochrony i zagospodarowania wód na akwenach  powierzanych opiece koła (koła nie posiadające wód pod opieką zobowiązane są podjąć przynajmniej raz w roku działania w przedmiotowym zakresie na dowolnym akwenie ogólnodostępnym PZW we współpracy z kołem opiekunem danej wody lub na akwenie nie posiadającym opiekuna);

f) poprawne sporządzanie comiesięcznych raportów finansowych i terminowe ich składanie w biurze okręgu;

g) terminowe dokonywanie wpłat do kasy okręgu kwot uzyskiwanych ze sprzedaży znaków i zezwoleń;

h) przekazywanie w terminie do biura okręgu prawidłowo wypełnionej dokumentacji, dotyczącej walnego zgromadzenia koła;

i) składanie w biurze okręgu corocznej informacji o przeprowadzonych przez koło imprezach wędkarskich na wodach powierzonych opiece koła, a także, o wykonanych pracach i zabiegach w obrębie tych wód;

j) terminowe rozliczanie dotacji okręgowej, przyznawanej kołu sprawującemu opiekę nad wodami.

 

2. Rocznej oceny działalności koła dokonuje komisja w składzie:

a) okręgowa komisja rewizyjna,

b) biuro zarządu okręgu,

c) okręgowa komisja ds. finansów.

 

3. Wymienione w punkcie 2. podmioty dokonują oceny działalności koła do 10 grudnia za dany rok.

 

4. Zbiorcze wnioski z oceny działalności koła przekazywane są przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej zarządowi okręgu na najbliższym jego posiedzeniu.

 

5. Zarząd okręgu, na podstawie tych wniosków może podjąć decyzję o:

a) rozwiązać koło, przyłączyć je do innego koła -  a zwłaszcza takie  - którego liczebność spadła poniżej 30 osób, a ponadto  permanentnie boryka się ono z problemami organizacyjno-finansowymi, 

b) potrącić część odpisu od składki członkowskiej.

 

6. Dokonując rocznej oceny koła - komisja za każde uchybienie wyszczególnione w punkcie 1. potrącać będzie 1% z należnej kołu części składek członkowskich.

 

7. Komisja może potrącić maksymalnie 10% z części składek należnych Kołu.

 

8. Wysokość potrąconej części odpisu od składki, Koło zobowiązane jest zwrócić w terminie do 31 marca kolejnego roku.

 

9. Koło, któremu potrącona zostanie część odpisu od składki preliminuje wydatki na rok kolejny w kwocie umniejszonej o wysokość potrącenia.

 

10. Koło, które zobowiązane zostało do preliminowania przychodów na dany rok umniejszonych z powodu potrącenia części odpisu ze składek członkowskich, a w danym roku wypełni wszystkie cele wymienione w pkt. 1, po ocenie komisji otrzyma potrącony odpis od składki w terminie do 31 marca kolejnego roku.

 

11. Zarząd okręgu niezwłocznie poinformuje koło o podjętej decyzji.

 

 

Na podstawie:
Uchwały Nr 84/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjętej w dniu 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rocznej oceny działalności Koła",
Uchwały Nr 83/18 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia uchwał prezydium
Uchwały Nr 212/21
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjętej w dniu 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany „Regulaminu rocznej oceny działalności Koła"
Uchwała Nr 221/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie zawieszenia uchwały o ocenie kół

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (5)

 • konradont Data dodania: 2 lata temu Oceń: 6 + / -

  z perspektywy kilku ładnych lat i tego co dzieje sie w PZw dziwie sie jeszcze osoba w kołach że che im sie jeszcze działać i udzielać.

 • waldemar_malej Data dodania: 2 lata temu Oceń: 4 + / -

  Nie tędy droga panowie. Zawsze coś się znajdzie by ukarać koło. Zwykły skok na kasę koła. Zamiast karać lepiej byłoby nagradzać dobrze pracujące koła

 • aCzemu Data dodania: 2 lata temu Oceń: 2 + / -

  Czy te potrącone 10% części składek otrzymają koła dobrze prosperujące czy pójdzie na nagrody do ZO ?

 • Gumny Marek Data dodania: 2 lata temu Oceń: 7 + / -

  wedkarz10

  Dlaczego zakładacie z góry że koła będą źle funkcjonować ?Jeżeli chcecie wprowadzić system oceny to z dołu za przepracowany rok .

 • Ś J Data dodania: 3 lata temu Oceń: 7 + / -

  Proszę podać również sposób wyliczania oceny. Niesprecyzowane zasady oceniania mogą powodować wiele nadużyć.