Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Rejestr amatorskiego połowu ryb PZW Okregu Poznańskiego (od 2022 r.)

Przepisy PZW | 2021-10-18 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu jako uprawniony do rybactwa, w zezwoleniu wydanym na podstawie Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późn. zm. w związku z Uchwałą nr 3/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 19.01.2018 r., Uchwałą nr 42/2018 Zarządu Okręgu z dnia 19.02.2018 r. wprowadził obowiązek prowadzenia od 2018 r. Rejestru Amatorskiego Połowu Ryb na wodach ogólnodostępnych będących własnością lub użytkowanych przez Okręg.

 

Rejestr amatorskiego połowu ryb w wodach Okręgu PZW w Poznaniu służy do ewidencji ryb złowionych na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu i ma na celu oszacowanie presji wędkarskiej na poszczególnych akwenach.
Nie ma obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb podczas zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. „żywej rybie".

 

Po wyczerpaniu miejsca w rejestrze należy pobrać nowy druk rejestru.
Dopuszcza się prowadzenie rejestru w wersji elektronicznej na udostępnionej przez Okręg platformie Internetowej.
W systemie elektronicznym wprowadza się opcję do rejestracji ryb złowionych i wypuszczonych.

 

Pouczenie:
Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18.01.1985 r. z późn. zm. stanowi:
Art. 27a Kto:
2) dokonuje amatorskiego połowu ryb:
b) nie posiadając zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,
- podlega karze grzywny lub nagany

 

 

Instrukcja prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb

Wędkarz jest zobowiązany do:
1) wpisania w rejestrze daty połowu i łowiska z chwilą przybycia na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania a w przypadku prowadzenia rejestru w formie elektronicznej do uruchomienia aplikacji i wykonania akcji związanej z rozpoczęciem połowu
2) wypełniania rejestru trwałym środkiem piszącym - czytelnie w przypadku prowadzenia rejestru w formie papierowej;
3) wprowadzenia złowionych i zabranych ryb bezpośrednio po zakończeniu wędkowania na łowisku - nie dopuszcza się wprowadzenie złowionych ryb po powrocie do domu; ryby objęte limitem ilościowym wprowadza się bezpośrednio po złowieniu i włożeniu do siatki wędkarskiej.
4) zdania zestawienia zbiorczego złowionych i zabranych ryb sporządzonego na podstawie rejestru w formie papierowej w Kole wędkarskim do dnia 30 kwietnia roku kolejnego lub w formie elektronicznej poprzez dedykowany system informatyczny.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 226/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 8 października 2021 r.

 

Poleć znajomemu

Załączniki