Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Ogólnookręgowa dyskusja na temat zmian w Statucie PZW

Aktualności | 2011-08-09 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

statut


W związku z pismem ZGPZW z dnia 28.05.2011r dotyczącym Uchwały XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie potrzeby dostosowania Statutu PZW do obecnej sytuacji prawnej. Mając na uwadze uwarunkowania zewnętrzne, jak również doświadczenia wynikające z funkcjonowania Związku w warunkach obecnego Statutu Zarząd Okręgu wyraża potrzebę jego dalszej nowelizacji oraz opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania Związku w okresie do 2020roku.
Do powodów wskazujących na potrzebę zmian należy zaliczyć:

 


· uchwalenie w ubiegłym roku ustawy o sporcie i wynikającej z niej konieczności

  dostosowania Statutu do wymogów Ustawy,
· wejście w życie znowelizowanej Ustawy  o rybactwie śródlądowym, a w szczególności

  wprowadzenie obowiązku i określania formy wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb w obwodach rybackich,
· Konieczność głębokiej analizy funkcjonowania  porozumień pomiędzy okręgami pod

  kątem skutków, jakie wywierają na działalność okręgów i zachowania członków Związku,
· konieczność wyciągnięcia wniosków z nieprawidłowości, jakie odnotowano w kilku okręgach, których konsekwencją były straty w majątku Związku.

 

Niezbędne staje się doprecyzowanie zakresu uprawnień i odpowiedzialności gremiów zarządzających oraz biur Zarządów Okręgów i biura Zarządu Głównego.
Ponadto Zarząd Okręgu widzi potrzebę przeprowadzenia obiektywnej analizy zapisów Statutu pod kątem usprawnień organizacyjnych, eliminacji możliwości blokowania decyzji organów zarządzających, a także omijania regulacji dla osiągnięcia własnych celów, rozbieżnych wobec celów organizacji.
Istnieje także potrzeba zwrócenia większej uwagi na wybór kandydatów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w zarządach i organach Związku wszystkich szczebli organizacyjnych, zwracając większą  uwagę na ich kompetencje i doświadczenie.
Zastanowienia wymaga również określenie liczebności składów władz, dostosowanie ich do potrzeb danej jednostki organizacyjnej Związku.
Zdajemy sobie sprawę, że zasygnalizowane problemy są jedynie częścią spraw wymagających regulacji.
Liczymy na wywołanie wewnątrzzwiązkowej dyskusji, która zaowocuje przemyślanymi wnioskami, służącymi zbudowaniu regulacji prawnych służących wszystkim członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, z zachowaniem warunków skutecznej realizacji statutowych celów Związku.
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 22.07.2011r. został powołany zespół ds. opracowania, zredagowania i przesłania do ZG PZW propozycji zmian zapisów w Statucie PZW  które wpłyną do Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu.
Skład Okręgowej Komisji Statutowej
1. Jerzy Musiał             - Przewodniczący
2. Władysław Ogrodowczyk
3. Leszek Czarnyszewicz
4. Henryk Ławniczak
5. Andrzej Kuligowski
6. Andrzej Lebiotkowski
7. Grzegorz Hańczewski

 

Propozycje zmian zapisów w Statucie  PZW należy zgłaszać pisemnie na adres biura Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu lub drogą elektroniczną  e-mail: biuro@pzw.poznan.pl
Ostateczny termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 10 września 2011r .

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.