Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Akty prawne zobacz archiwum

Strażnik SSR uprawniony do przetwarzania danych osobowych

Akty prawne | 2019-01-25 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wprowadziła zmianę w przepisach Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r.z póżn. zm. w taki sposób, że wyartykuowano uprawnienia strażnika Społecznej Straży Rybackiej do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych. Ponadto SSR może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji swoich zadań ustawowych. Art. 57 Ustawa z dnia 14 ...... więcej

Karty wędkarskie wydane przed 1997 r. utraciły ważność.

Akty prawne | 2018-11-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Zarząd Główny PZW informuje, że karty wędkarskie wydane przed 1997 rokiem utraciły ważność. Skarbników prosimy o zwrócenie uwagi podczas wpisywania nr kart wędkarskich do zezwolenia na amatorski połów ryb. W załączeniu pismo ZG PZW, interpretacja przepisów wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz korespondencja PSR Katowice.... więcej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

Akty prawne | 2016-05-16 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Na wniosek Biura ZG PZW w Warszawie, informujemy Członków PZW, strażników SSR oraz osoby funkcyjne w Związku, o wejściu w życie dość istotnych przepisów w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. (DZ.U 2016 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części)... więcej

RAPR na morzu 2015

Akty prawne | 2015-08-09 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Informujemy, że 5 sierpnia weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Riolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Rozporządzenie definiuje na nowo wymiary i okresy ochronne ryb łowiony na morzu oraz koszt zezwoleń. Treść rozporządzenia w ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Akty prawne | 2014-10-30 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które weszło w życie 7 października 2014 r... więcej

Nowelizacja Ustawy o rybactwie śródlądowym

Akty prawne | 2013-10-20 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Z dniem 1 listopada 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Ważne zmiany to: 1/ możliwość przedłużenia dzierżaw wód 2/ zezwolenia elektroniczne 3/ przywrócenie możliwości mandatowania wykroczeń z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym... więcej

Nagrywanie interwencji przez SSR jest zgodne z prawem

Akty prawne | 2012-06-03 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

Pomysł wprowadzenia w życie nagrywania interwencji przez SSR PZW Kamienna Góra wywołał na różnego rodzaju stronach internetowych i portalach burzliwe dyskusje. Dziś 31.05.2012 roku otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Państwowej Straży Rybackiej z dnia 29.05.2012 napisane na wniosek Ministerstwa Spaw Wewnętrznych dotyczące nagrywania i fotografowania sprawców wykroczeń i przestępstw wędkarskich oraz osób zachowujących się agresywnie wobec strażników SSR . Zadano pytania wysłane do Ministra Spraw Wewnętrznych: 1. Czy Strażnik Społecznej ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Akty prawne | 2011-12-16 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ* RYBY 163 jesiotr zachodni Acipenser sturio 164 aloza Alosa alosa 165 parposz Alosa fallax 166 ciosa - z wyjątkiem występującej w wodach Zalewu Wiślanego Pelecus cultratus 167 kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus 168 kiełb Kesslera (2) Romanogobio kessleri 169 piekielnica Alburnoides bipunctatus 170 różanka Rhodeus sericeus 171 strzebla błotna (2) Eupallasella perenurus 172 brzanka Barbus meridionalis 173 kozowate - wszystkie ...... więcej

Wymiary podrywki - rozporządzenie Dz.U. 143 poz 842 z 2011r.

Akty prawne | 2011-07-14 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Szanowni Koledzy, Informujemy, że w dniu 11.07.2011 r. w Dzienniku Urzędowym Nr 143, poz. 842 opublikowane zostało Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 czerwca 2011r., w którym określono wymiary i parametry podrywki . Rozporządzenie wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a wiec 25.07.2011 r. Powyższe rozporządzenie przesyłam w załączeniu. Dostępne jest również na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://dokumenty.rcl.gov.pl/items13386" target="_blank Zgodnie z rozporządzeniem powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej służącej do ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Akty prawne | 2009-07-18 | Publikujący: Koło PZW w Rypinie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Akty prawne | 2005-12-10 | Publikujący: PZW ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z dnia 4 lutego 2003 r.) Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z ...... więcej