Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2017-04-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniuz dnia 23.04.2017 r. XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Poznaniu, po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji i rozpatrzeniu wniosków, przyjmuje uchwały w sprawie:1 - zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad XXXI OZD 2 -ustalenia składu liczbowego Zarządu i organów Okręgu 3 - zatwierdzenia sprawozdań władz i organów Okręgu4 - udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu5 - zatwierdzenia wniosku Zarządu Okręgu na „członków honorowych PZW"6 - zatwierdzenia programu ...... więcej

Zasady postępowania z kartotekami Członków Związku, którym wygasło członkostwo w Związku

Przepisy PZW | 2015-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W związku z faktem, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Koło nie powinno przechowywać danych osób, które nie są już członkami Związku, zwobowiązuje sie Koła do przeprowadzenia niszczenia kartotek członków Związku, którym wygasło członkostwo. Niszczenie należy przeprowadzić w taki sposób, aby dane w nich zawarte nie trafiły w niepowołane ręce i zostały zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Z niszczenia należy sporządzić protokół opisujący m.in. sposób jego ...... więcej

Regulamin Rejonu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu (2016)

Przepisy PZW | 2015-10-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

REGULAMIN REJONU OKRĘGUPOLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W POZNANIU § 1 Regulamin pracy Rejonu opracowano w oparciu o § 37 ust. 9 i § 46 pkt.28 Statutu PZW z 19 października 2007r. oraz na podstawie §2 Regulaminu organizacyjnego koła PZW. § 2 1. Rejon powoływany bądź likwidowany jest na podstawie uchwały Zarządu Okręgu. 2. Teren działania Rejonów określa Zarząd Okręgu. § 3 1. Rejony to grupy sąsiadujących ze sobą lub gospodarujących w obrębie tych samych zbiorników wodnych kół PZW. 2. Celem działania Rejonu jest ...... więcej

Kanał Wojnowicki - zasady wędkowania i organizowania zawodów wędkarskich

Przepisy PZW | 2015-09-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Na podstawie § 46 pkt. 10 i 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu postanowił wyłączyć z powszechnego wędkowania Kanał Wojnowicki i udostępnia go wyłącznie na zawody wędkarskie organizowane zgodnie z poniższymi zasadami: Zasady organizacji zawodów wędkarskich na Kanale Wojnowickim: 1. Wędkowanie na Kanale Wojnowickim dopuszczone jest wyłącznie w ramach rozgrywanych zawodów wędkarskich, organizowanych zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.2. Zawody na Kanale Wojnowickim mogą być organizowane wyłącznie w soboty i ...... więcej

Uchwały XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2013-11-19 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu odbytego dnia 21.04.2013 r. XXX Jubileuszowy Zjazd Delegatów przyjmuje wnioski i postulaty z przedstawionych sprawozdań Zarządu Okręgu i Organów oraz z kampanii sprawozdawczo-wyborczej wjednostkach organizacyjnych tj. w kołach i naradach rejonowych z minionej kadencji 2009-2012 r. Na podstawie pkt. 2 i 3 § 42 Statutu PZW, Zjazd przyjmuje następujące kierunki izasady działalności Okręgu PZW w Poznaniu, stanowiące program na najbliższą kadencję w latach 2013-2016. Program ten stanowi załącznik do ...... więcej

Uchwała Nr 14/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rachunków bankowych Kół PZW

Przepisy PZW | 2013-08-14 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 14/13Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rachunków bankowych Kół PZW Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 19 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. Zobowiązać Koła PZW, które nie posiadają rachunków bankowych do ich otwarcia, w celu prawidłowego przechowywania środków pieniężnych Koła, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2013 r.2. Zobowiązać wszystkie Koła PZW do posiadania konta w BZ WBK, przy czym Koła, które posiadają rachunek w innym banku, ...... więcej

Uchwała Nr 174/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w sprawie kosztów organizacji zawodów

Przepisy PZW | 2013-02-05 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 174/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie kosztów organizacji zawodów W związku z powierzeniem przez Okręgowy Kapitanat Sportowy obowiązków związanych z organizacją okręgowych zawodów i imprez wędkarskich Kołom i Klubom PZW, na podstawie § 46 pkt 10, 16 i 19 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu ustala następujące zasady organizacji zawodów: 1. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia zawodów zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego (zawody ...... więcej

Statut PZW

Przepisy PZW | 2011-12-01 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

Statut PZW z października 2007r.... więcej

Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego - PZW w Poznaniu

Przepisy PZW | 2011-06-01 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

§ 1Okręgowy Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego, zwany w skrócie OKS, jest komisją Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu powołaną w oparciu o § 46 pkt.10 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu. § 2OKS realizuje zadania Zarządu Okręgu PZW w zakresie sportu w następujących dyscyplinach:- wędkarstwo spławikowe- wędkarstwo muchowe- wędkarstwo rzutowe- wędkarstwo spinningowe- wędkarstwo morskie- wędkarstwo podlodowe § 3OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z:- ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w ...... więcej

Uchwała Nr 62/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 62/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie procedury likwidacji Kół i Klubów Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 73 pkt 5 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. W przypadku likwidacji Koła lub Klubu (dalej: jednostki), Zarządy tych jednostek zobowiązane są do :- Rozliczenia mienia, którym dysponują jednostki poprzez przekazanie do Okręgu wszelkiej dokumentacji księgowej oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki (w tym m.in. zezwoleń wydanych przez Okręg)- ...... więcej