Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Komunikat Zarządu Okręgu nr 5/2010

Komunikaty | 2010-11-16 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Komunikat Zarządu Okregu PZW w Poznaniu w komunikacie: 1. Uchwały Prezydium i Zarządu Okregu PZW w Poznaniu w sprawie zezwoleń na wędkowanie w 2011r. w sprawie kas fiskalnych w sprawie składek i opłat okresowych w sprawie ograniczeń w wedkowaniu na wodach PZW Poznań w 2011r. 2. Uzyskane klasy sportowe w 2011r. 3. Wyniki zawodów ogólnopolskich i okręgowych 4. Praca z młodzieżą 5. Ochrona i ewidencja wód... więcej

Komunikat Zarządu Okręgu nr 6/2010

Komunikaty | 2010-12-07 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Komunikat Zarządu Okręgu nr 6/2010 W komunikacie m.in. - Uchwały Zarządu Okręgu z dnia 19.11.2010 - Regulamin Spinningowego GPx Okręgu - Zasady wędkowania na wodach ogólnodostępnych PZW Poznań oraz wykaz wód - Informacje o szkoleniach dla Skarbników - Kalendarz imprez i zawodów Okręgowych na 2011... więcej

Komunikat Zarządu Okręgu nr 7/2010

Komunikaty | 2010-12-28 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Komunikat Zarządu Okręgu nr 7/2010 W komunikacie m.in. - Uchwały Zarządu Okręgu - Regulaminy Zawodów Okręgowych... więcej

Uchwała Nr 60/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 60/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie trybu i warunków funkcjonowania i rozliczania Kół posiadających w użytkowaniu wody (tzw. wody zakładowe) Zgodnie z § 46 pkt 15 i 19 Statutu PZW oraz w oparciu o pkt 5 Uchwały Zarządu Głównego PZW nr 103 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia ustanowić wszystkie wody znajdujące się w użytkowaniu Kół PZW Okręgu Poznańskiego łowiskami ...... więcej

Uchwała Nr 61/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 61/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i warunków funkcjonowania i rozliczania Kół prowadzących stanice, schroniska i przystanie oraz inne obiekty służące uprawianiu wędkarstwa i rekreacji (dalej obiekty) Na podstawie § 46 pkt 19 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. Koła Okręgu Poznańskiego prowadzące obiekty służące uprawianiu wędkarstwa i rekreacji i pobierające z tego tytułu opłaty od osób trzecich korzystających z w/w obiektów zobowiązane są do rejestracji ...... więcej

Uchwała Nr 62/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 62/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie procedury likwidacji Kół i Klubów Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 73 pkt 5 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. W przypadku likwidacji Koła lub Klubu (dalej: jednostki), Zarządy tych jednostek zobowiązane są do :- Rozliczenia mienia, którym dysponują jednostki poprzez przekazanie do Okręgu wszelkiej dokumentacji księgowej oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki (w tym m.in. zezwoleń wydanych przez Okręg)- ...... więcej

Komunikat Zarządu Okręgu nr 1/2011

Komunikaty | 2011-03-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Komunikat ZO nr 1/2011 spis treści: I Uchwały ZG PZWII Uchwały PZW PoznańIII Informacje działu sportowego m.in.- Komunikat Karpiowych Mistrzostw Okregu- Informacja o Dniu WedkarzaIV Informacje Okręgowej Komisji MłodzieżowejV Informacje z działu ochrony wódm.in.- sprawozdanie SSR za 2010- zarybienia w 2010- interpretacja przepisów VI Komunikat działu finansowo-księgowegoVII Inne informacje... więcej

dotyczy wędkarzy okręgu zielonogórskiego

Aktualności | 2011-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Poznań, dnia 03.03.2011r. L.dz. 540/RWp/2011 Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu zawiadamia, że nie udzielił pełnomocnictwa Okręgowi PZW w Zielonej Górze do wydania zezwolenia na wędkowania na wodach Okręgu Poznańskiego. Zapis na jaki powołują się wędkarze w posiadanych zezwoleniach zielonogórskich jest błędny i nie stanowi podstawy do wędkowania na naszych akwenach. Informujemy, że wędkarze, nie posiadający zezwoleń wydanych przez nasz Okręg będą karani przez Policję i PSR mandatami ...... więcej

Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nakładania grzywny w drodze mandatu karnego

Komunikaty | 2011-03-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Warszawa, dn. 29.03.2011 r.Zarząd OkręguPolskiego Związku Wędkarskiegowszyscy W załączeniu przesyłam stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uprawnień strażników Państwowej Straży Rybackiej do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w znowelizowanej Ustawie o rybactwie śródlądowym. Proszę o wnikliwe zapoznanie się z załączonym dokumentem i rozpowszechnienie jego treści w bieżącej działalności informacyjno-organizacyjnej. Eugeniusz Grabowski Prezes ZG PZW... więcej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. połowu na wodach „morskich”

Komunikaty | 2011-05-12 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2011r.) Dz. U. 11.87.490, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych. Dotyczy ono ustawy z dnia 19 lutego 204r. o rybołówstwie, a więc połowów na wodach „morskich”. Biuro ZG PZW... więcej