Posiedzenie Prezydium ZG PZW - styczeń 2024

26 stycznia 2024 r. w „ Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczyła Prezes ZG – kol. Beata Olejarz. W obradach  uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Ireneusz Strojewski i Zastępca Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Sławomir Nadolny. 

Kol. B. Olejarz powitała zebranych i przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty. W kolejnym punkcie posiedzenia przyjęto protokoły z dwóch posiedzeń Prezydium ZG posiedzeń, które odbyły się w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

W związku z rozpoczynającymi się zawodami z cyklu Mistrzostw Polski w dyscyplinie wędkarstwa podlodowego, Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży – kol. Dariusz Ciechański zgłosił wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego o podjęcie uchwały w sprawie zasad rozgrywania tychże zawodów. Członkowie Prezydium podjęli stosowną uchwałę.

Następnie Prezydium ZG przystąpiło do omówienia wniosków i projektów uchwał, które zostaną przedstawione do podjęcia Zarządowi Głównemu. 

W związku z uruchomieniem od dnia pierwszego stycznia br. Centralnej Bazy Danych Członków PZW, kol. B.Olejarz oraz kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz ZG omówili wniosek Komisji ZG ds. cyfryzacji i projekt uchwały zobowiązującej wszystkie Okręgi PZW do prowadzenia centralnej ewidencji członków PZW w aplikacji www.wedkarz.pzw.pl. 

Kol. D. Ciechański przedstawił wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego dotyczący ustalenia składu reprezentacji PZW na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Feederowym, Hiszpania 2024.

Następnie kol. D.Ciechańsi zawnioskował o wprowadzenie zmiany w zapisach „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW w dyscyplinie podlodowej”. Zmiany zaproponowane przez GKS umożliwiają zaliczanie wyników z rozegranych jednych dwuturowych zawodów rangi Mistrzostw Polski w wędkarstwie podlodowym. w celu wyłonienia reprezentantów kadry.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2023 r. (Dz.U. 29.12.2023 r., poz. 2816) w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego ….” – kol. D.Ciechański zawnioskował o wprowadzenie zmian w zapisach „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW w dyscyplinie surfcastingowej”  dostosowujących je do w/w przepisów.

Kol. Edward Fornalik przedstawił wniosek Głównej Komisji Odznak wraz z projektem uchwały o przyznanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW  do dyspozycji Prezesa Zarządu Głównego PZW.
Członkowie Prezydium zdecydowali o przyjęciu wniosków i projektów uchwał oraz skierowaniu ich do zatwierdzenia przez Zarząd Główny. 

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak przedstawił sprawozdanie ze spotkania z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na którym omawiano zagadnienia związane z użytkowaniem przez PZW wód stanowiących własność Skarbu Państwa, wzajemne relacje i przyszłą współpracę. 

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG- kol. B. Olejarz przedstawiła informacje dotyczące zebrania Parlamentarnego Zespołu ds. śródlądowej gospodarki rybackiej i wędkarskiej z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Jacka Czarniaka.


[MM]