Podsumowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej za rok 2023

Przemysław Woźniak

W roku 2023 na wodach Okręgu PZW w Poznaniu działało 45 grup terenowych Społecznej Straży Rybackiej skupiających 270 strażników.

Strażnicy przeprowadzili 1617 patroli w tym 206 patroli m.in. wspólnie z Policją i Państwową Strażą Rybacką.

Podczas patroli skontrolowano 12436 wędkujących ujawniając 1028 naruszeń zasad amatorskiego połowu ryb.

W 195 przypadkach wędkujący został ukarany w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Policję / PSR a w 52 przypadkach skierowano zawiadomienia do prokuratury.

W wyniku prowadzonych kontroli strażnicy Społecznej Straży Rybackiej zabezpieczyli 83 sieci, 29 wędek i 12 sznurów, które to przedmioty służyły do nielegalnego połowu ryb.

12 Komentarzy

    Chcesz dodawać komentarze?

    Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.