Plastkowa legitymacja członkowska nie jest zezwoleniem.

Ponownie przypominamy wędkarzom, że plastikowa legitymacja członkowska wydawana w Kołach nie pełni roli zezwolenia na amatorski połów ryb, ani nie zastępuje karty wędkarskiej.

Wędkarz zobowiązany jest posiadać podczas wędkowania i okazać na żądanie osób kontrolujących kartą wędkarską, zezwolenie na amatorski połów ryb oraz rejestr połowu. Brak przy sobie karty wędkarskiej lub zezwolenia jest wykroczeniem karanym z Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późn. zm.

Zezwolenie należy okazać w formie papierowej (prosimy nie zaginać kodów QR) lub w wersji elektronicznej na telefon jako plik PDF, który wysyłany jest na wskazany adres e-mail przez skarbnika koła bezpośrednio z systemu lub wysyłany jest z systemu e-zezwoleń. 

Rejestr połowu należy okazać w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Posiadając zezwolenie i/lub rejestr w formie elektronicznej należy kontrolującemu okazać telefon aby mógł zapoznać się z plikiem. Brak możliwości okazania zezwolenia, jest traktowane jak wędkowanie bez posiadania zezwolenia przy sobie.

 

Uwaga 1: prowadzący kontrolę strażnik nie ma obowiązku sczytywać kodów QR z zezwolenia, kod QR stanowi wyłącznie zabezpieczenie autentyczności zezwolenia jakie dotychczas pełniły hologramy. Kod ten zawiera informacje dla SSR pozwalające na stwierdzenie autentyczności zezwolenia.

Uwaga 2: prowadzący kontrole nie kontrolują plastikowych kart członkowskich