Rezerwacja wód na zawody wędkarskie

Powiadom znajomego:

REZERWACJA ŁOWISK POD ZAWODY WĘDKARSKIE

Rezerwacje łowisk prowadzą Koła opiekujące się danymi wodami natomiast zgody na organizację zawodów wydaje Okręgowy Kapitanat Sportowy.

UWAGA: Każdy organizator zawodów ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę na organizację zawodów.

Zasady rezerwacji wód na zawody określa

Wydawanie zgód na zawody reguluje Uchwała Nr 21/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie organizacji zawodów wędkarskich na wodach PZW tym samym:

  1. Uchylono udzielone Uchwałą nr 136/11 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 15.12.2011 r. upoważnienie dla Kół PZW do udzielania i wydawania zezwoleń na organizację zawodów wędkarskich.
  2. Wydawanie zezwoleń na organizację zawodów wędkarskich na wodach PZW oraz prowadzenie rejestru zawodów powierzono Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu.
  3. Upoważniono Okręgowy Kapitanat Sportowy do występowania do PGW WP o zgodę na organizację zawodów w imieniu Kół PZW i własnym.
  4. Obliguje się wszystkie Koła do przekazania do OKS, do końca stycznia terminów zawodów i miejsc ich przeprowadzania w danym roku kalendarzowym. Dostępność łowiska należy uzgodnić z kołem opiekunem wody.

a dla kanału Wojnowickiego dodatkowo uchwała nr 73/14 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu oraz aktualne wytyczne PGW WP.

 

Rejestr zawodów Kół Okręgu PZW w Poznaniu
Rezerwacja łowisk PZW Poznań pod zawody wędkarskie

Informacje przekazane przez Koła PZW
 

TERMINARZ NA ROK 2024

 

REJESTR - SORTOWANIE KOŁAMI REJESTR - SORTOWANIE WODAMI REJESTR - SORTOWANIE DATAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu