Uchwały Prezydium i Zarządu Okręgu

Powiadom znajomego:

  • Członek zwyczajny Związku ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.
  • Uchwały władz wyższego szczebla dotyczące celów statutowych są obowiązujące dla władz niższych szczebli organizacyjnych.
  • Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła.

 

Menu