Ubezpieczenie wędkarzy i strażników

Powiadom znajomego:

Warunki ubezpieczenia wędkarzy i strażników w 2024 r.

 

Ubezpieczenie dotyczy wędkarzy - Członków Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu

Ubezpieczeni: Członkowie straży rybackiej i wędkarze biorący udział w towarzyskich zawodach statutowych kół PZW POZNAŃ oraz wędkarze reprezentujący ubezpieczającego na zawodach w kraju.

Ubezpieczenie zawarte z GENERALI TU SA obejmuje nieszczęśliwe wypadki, jakim mogą ulec członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu w Poznaniu podczas indywidualnego uprawiania sportu wędkarskiego, uczestniczenia w imprezach, zawodach wędkarskich, w czasie zebrań, odpraw i wykonywania czynności zleconych przez władze PZW. Ubezpieczenie obejmuje również wypadki w drodze do miejsca wędkarskich imprez sportowych i w drodze powrotnej z tych imprez, w drodze do miejsc wykonywania przez strażników wędkarskich i przez członków władz zleconych czynności statutowych PZW oraz w drodze powrotnej z tych miejsc.

Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od czasu wyjścia ubezpieczonego z miejsca zamieszkania, a kończy się z chwilą powrotu do miejsca zamieszkania.
Oprócz wyłączeń wskazanych w OWU ubezpieczenie nie obejmuje wypadków powstałych podczas pozostałych czynności życia prywatnego, jak również powstałych podczas jakiejkolwiek pracy.
Dodatkowym dokumentem niezbędnym do likwidacji świadczenia jest pisemne zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która uległa wypadkowi w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego była członkiem PZW Okręgu w Poznaniu.

Okres ubezpieczenia: 24.02.2024 - 23.02.2025

Telefon kontaktowy w razie zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku: 913 913 913

Podczas zgłoszenia należy powołać się na numer Polisy: 80131027443

 

Zakres i sumy ubezpieczenia

  • Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 10 000,00 zł
  • Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu - 10 000,00 zł
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 10 000,00 zł
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu - 10 000,00 zł