Organizacja zawodów na wodach PZW Poznań - przypomnienie zasad wędkowania

Zgodnie z przepisami funkcjonującymi w Okręgu organizacja zawodów wędkarskich podlega obowiązkowi przestrzegania m.in. następujących zasad:

 1. Zawody towarzyskie rozgrywane są w oparciu o zapisy RAPR PZW Poznań tym samym obowiązuje:
  1. Limit zanęt: 2 kg suchej (5 litrów namoczonej)
  2. Wymiary ochronne zgodnie z RAPR PZW Poznań
 2. Zawody o Mistrzostwo Okręgu, Mistrzostwo Koła, Mistrzostwo Rejonu, Grand Prix Koła, Grand Prix Okręgu rozgrywane są zgodnie z przepisami określonymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW (ZOSW) m.in.
  1. Wymiary i okresy ochronne zgodnie z ZOSW
  2. Przynęty i zanęty zgodnie z ZOSW
  3. Zakaz stosowania jako przynęta  żywej rybki
 3. Zabrania się organizacji zawodów tzw. na „martwej” rybie – dotyczy to również zawodów podlodowych.
 4. Przy organizacji zawodów towarzyskich dopuszczających stosowanie żywca (np. towarzyskie zawody w połowach suma) zabrania się przywożenia żywca złowionego w innym łowisku lub kupionego w sklepie, żywca zawodnik zobowiązany jest złowić na łowisku na którym rozgrywane są zawody. Ponadto na łowiskach typu złów i wypuść obowiązuje zakaz stosowania jako przynęty żywej ryby podczas zawodów towarzyskich.

Zwracamy uwagę, że:

Przewinienia dyscyplinarne sportu wędkarskiego popełnione przez zawodników, trenerów i sędziów wędkarskich będących członkami PZW, w czasie trwania zawodów sportowych rangi krajowej, okręgowej i kołowej, dotyczące ich przebiegu, rozpoznawane są przez Prezydium  Kapitanatu Sportowego danego szczebla organizacyjnego, na podstawie przepisów dyscyplinarnych sportu wędkarskiego.

Natomiast naruszenie:

 • Uchwały Nr 223/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie zasad organizacji zawodów wędkarskich,
 • Uchwały Nr 48/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zasad rozgrywania zawodów mistrzowskich z cyklu Grand Prix,
 • Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu Nr 20/2022 z dnia 20.10.2022 w sprawie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Poznaniu z późn. zm. (aktual. Uchwałą ZO z dnia 14.06.2023),
 • Wydanej zgody na organizację zawodów przez Okręgowy Kapitanat Sportowy w Poznaniu,
 • Aktualnej uchwały ZG PZW w sprawie: uchwalenia Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW,

stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec organizatora zawodów za naruszenie §14 Statutu PZW.