Informacja OKS ws. kół, które naruszyły zasady organizacji zawodów wędkarskich

Sylwester Wilczyński

Prezydium Okręgowego Kapitanatu Sportowego w Poznaniu dnia 30.11.2023 r. rozpatrzyło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości podczas zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW Nr 134 Wiórek i Koło PZW Nr 15 Iwno.

Okręgowy Kapitanat Sportowy uznał zawiadomienie za zasadne i nałożył kary przewidziane w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW:

  • Koło PZW Nr 134 Wiórek – cofnięto uprawnienia sędziowskie sędziemu głównemu zawodów, zawieszono na rok osoby odpowiedzialne za organizację zawodów w prawie do udziału w zawodach wędkarskich.
  • Koło PZW Nr 15 Iwno – nałożono kare upomnienia na sędziów i organizatorów zawodów oraz karę ostrzeżenia na wszystkich zawodników biorących udział w przedmiotowych zawodach.

Ponadto podjęto m.in. decyzje o:

  • oddelegowaniu sędziów obserwatorów na wybrane imprezy organizowane przez koła, koszty oddelegowania ponosić będą koła,
  • zobowiązano koła do tego, aby wszystkie organizowane zawody były sędziowane przez min 1 sędziego posiadającego klasę sędziowską co najmniej podstawą,
  • zobowiązano koła do oddelegowania min 1 osoby do odbycia szkolenia dla sędziów,
  • zobowiązano koła do informowania przedstawiciela rejonu o organizacji zawodów z wyprzedzeniem 14 dniowym wraz z podaniem sędziego głównego zawodów.

12 Komentarzy

    Chcesz dodawać komentarze?

    Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.