Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego 2024 połowy z brzegu

Dionizy Mikołajczyk

Informujemy, że zgodnie z Okręgowym Kalendarzem Zawodów i Imprez Wędkarskich na 2024 rok zostaną zorganizowane Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów w połowach z brzegu.
Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi z Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego Polskiego Związku Wędkarskiego.
Zawody zorganizowane będą w  trzech równych Turach w następujących terminach i miejscach:

01.06.2024 - I TURA,  rzeka Warta w Nowym Mieście, organizator: Koło PZW Nr 30 „Guć” Nowe Miasto
21.09.2024 - II TURA, rzeka Warta w Poznaniu, organizator: Koło PZW 129 Odlewnik w Śremie
26.10.2024 - III TURA, rzeka Warta w Rogalinku, organizator: Koło PZW Nr 36 Orzechowo

 

Prawo startu: 
w zawodach prawo startu mają członkowie Okręgu PZW zrzeszeni w Kołach / Klubach PZW z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi. Wszyscy zawodnicy muszą posiadach upoważniającymi do wykonywania amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Poznaniu.
Każdy zawodnik, biorący udział w kategorii Junior może uczestniczyć w zawodach pod warunkiem, że nad jego bezpieczeństwem będzie obowiązkowo czuwał Trener/ Opiekun

Klasyfikacja zawodów:
w zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategorii Seniorów i Juniorów.
Klasyfikacja w zawodach będzie liczona za pomocą aplikacji sędziowskiej  xTraMarlin.

 

Główna Komisja Sędziowska:
Z
awody będą obsługiwane przez następujące Komisje:
I Tura   Sędzia Główny:  Andrzej Andrzejewski,  Koordynator zawodów: Filip Anioła - tel. 667 474 014
II Tura  Sędzia główny :  Andrzej Andrzejewski,  Koordynator zawodów: Filip Anioła - tel. 667 474 014

III Tura Sędzia Główny:  Filip Anioła,  Koordynator zawodów: Jarosław Pałasz - tel. 602 438 965

Zabezpieczenie medyczne:  Agnieszka Pałasz


Tereny zawodów:

Terenem zawodów będą Sektory wyznaczone na prawych i lewych brzegach rzeki Warta w górę i w dół biegu rzeki od miejsc wyznaczonych na zbiórki uczestników przed zawodami.
Sektory będą oznaczone chorągiewkami oraz tablicami|: Początek i Koniec zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia sektorów w zależności od ilości uczestników. Koniec sektorów będą oznaczone chorągwiami.

UWAGA
na 7 dni, przed każdymi zawodami, obowiązuje bezwzględny zakaz przeprowadzania treningów, na wyznaczonym  odcinku rzeki, przez zawodników biorących udział w zawodach, do dnia zawodów włącznie.

Koszt udziału w zawodach Mistrzostwa Okręgu 2024
Decyzją Okręgowego Kapitanatu Sportowego obowiązuje pełna wpłata za uczestnictwo w 3 turach zawodów

90,00zł./ Tura   Seniorzy razem opłata startowa w MO wynosi 270,00zł/ osoba
30,00zł. / Tura  Juniorzy, Trenerzy i Opiekunowie, razem opłata uczestnictwa w MO wynosi 90,00zł / osoba

W ramach opłaty startowe i uczestnictwa organizatorzy zapewniają pełną obsługę techniczną, sędziowską oraz medyczną. Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłki i napoje w każdej turze a zwycięzcy zostaną wyróżnieni  pucharami i medalami oraz dyplomami z zaznaczeniem zajętego miejsca.
 

Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia do zawodów za pomocą aplikacji ON-LINE, na stronie internetowej Okręgu PZW w Poznaniu, lub pisemne na adres e-mail : sport@pzw.poznan.pl , przyjmowane będą  do dnia 20.05.2024r.
W zgłoszeniu juniora prosimy podać  imię i nazwisko trenera / opiekuna.
Opłatę startową prosimy przelać na konto bankowe Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
Nr 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 ,
z dopiskiem SBMO 2024 1,2,3 Tura.
W treści przelewu proszę podać imię nazwisko zawodnika  oraz trenera.

Lista startowa zgłoszeń online

Dodatkowe informacje organizacyjne:

  • Organizator dopuszcza używania spodniobutów ( brodzenie do wysokości woderów) przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
  • Zawody będą rozgrywane na żywej rybie w związku z czym, każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania obowiązkowej siatki o średnicy 40 cm do czasowego przechowywania ryb.
  • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych oraz w relacjach z zawodów.

Pliki do pobrania

  • Zgoda rodzica na udział dziecka w zawodach

    • 0.08 MB
  • Komunikat Spinningowe Mistrzostwa Okręgu 2024

    • 0.23 MB