FEEDER - Grand Prix Okręgu 2024 - komunikat

Dionizy Mikołajczyk
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
FEEDEROWE ZAWODY GRAND PRIX  OKRĘGU  2024

Zawody GPO rozegrane zostaną w czterech turach w klasyfikacji indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. 7
Do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.07.2023 r. w sprawie ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.

Organizatorami zawodów są:
- Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW  w Poznaniu
- Koło PZW nr 122 Przynęta Suchy Las
- Koło PZW nr 019 Kórnik

Główna Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny         Bronisław Holewiński
Sędzia Sekretarz        Robert Gałązka
Koordynator zawodów: Robert Gałązka  tel. kont. 602 626 027

Terminy i miejsca zawodów:
I tura - 29.06.2024  - Zbiornik Rydzyna,     organizator Koło PZW Kórnik
II tura - 30.06.2024  - Zbiornik Jaraczewo,  organizator Koło PZW Kórnik
III tura - 04.08.2024  - Łowisko Manieczki,   organizator Koło PZW Kórnik
IV tura - 08.09.2024 - Łowisko Trzaskowo organizator Koło PZW Przynęta Suchy Las

Zasady udziału w zawodach:
Prawo startu w zawodach mają Członkowie PZW zrzeszeni w Kołach Okręgu PZW w Poznaniu.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać opłaconą składkę członkowską PZW na 2024 rok oraz ważne zezwolenie na amatorski połów ryb w czasie zawodów.

Zgłoszenia:

Obowiązuje formularz zgłoszeniowy ON-LINE

W przypadku problemów z obsługą formularza, pisemne zgłoszenia proszę przesłać na załączonej karcie na adres:sport@pzw.poznan.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024r.

Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZW w Poznaniu.

Koszty uczestnictwa:
Jednorazowa opłata startowa, za cztery tury,  wynosi:  
Zawodnicy: 460zł. brutto
Trenerzy / osoby towarzyszące: 120zł. brutto

W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia napoje, posiłek i obsługę techniczną zawodów.
Organizator, w ramach opłaty, zapewnia zezwolenia na połów ryb w czasie zawodów ( tylko na wody które nie obejmuje opłata zezwolenia PZW)
Uczestnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową, a z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.
Opłatę startową prosimy przelać na konto bankowe:  Polski  Związek Wędkarski Okręg  w  Poznaniu
Nr 63 1090 1476 0000 0001 2314 4829  w tytule przelewu prosimy dopisać  „FEEDER- GPO 2024” oraz podać imię i nazwisko  zawodnika  /  trenera w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024r. włącznie.
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie  danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wykorzystania wizerunku w relacjach z zawodów.
Zawodnik który zrezygnuje z udziału jednej z tur w klasyfikacji generalnej punktowany będzie z tury zawodów o największej frekwencji.

/ Organizatorzy/

 

Pliki do pobrania

  • Feeder Grand Prix Okręgu 2024 - komunikat

    • 0.28 MB

12 Komentarzy

    Chcesz dodawać komentarze?

    Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.