Konferencja działaczy sportowych PZW

W dniu 19.01.2024 r. w Pińczowie odbyła się Konferencja Sportowa w której udział wzięli: wiceprezesi ds. Sportu z okręgów PZW oraz członkowie Głównego Kapitanatu Sportowego i Głównego Kolegium Sędziowskiego. 

Konferencje otworzył i przewodniczył jej obradom kol. Dariusz Ciechański - Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży 
Kol. D. Ciechański przedstawił sprawozdanie z działalności Głównego Kapitanatu Sportowego za rok 2023. Omówił zmiany, jakie zaszły w składzie osobowym GKS. 

Następnie kol. D. Ciechański podziękował Okręgom PZW za dobrą organizację zawodów, zaangażowanie i wkład pracy w wysoką jakość imprez. Wyróżnił organizację przez Okręg PZW w Toruniu zawodów GPP w spinningu z łodzi, na których złowiono ponad 1000 ryb. 

Serdeczne podziękowania skierował również do Okręgu PZW w Lublinie oraz Okręgu PZW w Opolu za wzorowe zorganizowanie odpowiednio Rzutowych MŚ oraz Spławikowych Klubowych MŚ. 

Dyskutowano również na temat Terminarza imprez krajowych, zgłaszania przez Okręgi PZW propozycji łowisk, organizacji zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ustalono, że termin składania wniosków w tym zakresie do Głównego Kapitanatu Sportowego to lipiec/sierpień 2024. 

Szczegółowo omówione zostały zaktualizowane „Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego” we wszystkich dyscyplinach. Stały się one bardziej przejrzyste i jasne, przez co ograniczona została możliwość różnej interpretacji zapisów. Najistotniejszym przepisem jest fakt, że wszystkie zawody wędkarskie odbywają się na żywej rybie. Zmiany dotyczyły również zapisów dot. komunikatów o zawodach, organizacji zawodów rangi międzynarodowej, powoływania kadry i reprezentacji PZW oraz przyznawania medalu za wybitne osiągniecia i wiele innych. 

Podczas panelu poświęconego działaniom Głównego Kolegium Sędziowskiego, jego Przewodniczący kol. Artur Kalinowski przedstawił zmiany osobowe w komisji. 

Poinformował, że przygotowano plan egzaminów na sędziów klasy krajowej wg Okręgów PZW. Następnie kol. A.Kalinowski przedstawił podsumowanie działań sędziowskich w zawodach krajowych w 2023 roku oraz omówił budżet na 2024. 
Kol. D.Ciechański i kol. A.Kalinowski podziękowali wszystkim sędziom klasy krajowej, którzy brali udział w imprezach krajowych w 2023. 

Za wieloletnią pracę i zaangażowanie, uhonorowano sędziów: kol. Józefa Janowskiego oraz kol. Wiesława Błaszczyka tytułem Sędzia Klasy Honorowej. 

Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży - kol. D.Ciechański udekorował medalistów Rzutowych Mistrzostw Świata odznaczeniami związkowymi: brązową odznakę otrzymała kol. Donaty Żelazowska, a kol. Magdalena Kuza i Maciej Kuza – odznaki złote PZW.


[WK/MM]