OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA JEZ.BRZOSTEK W 2024 ROKU.

U C H W A Ł A NR 16 / 2023

Zarządu Koła PZW Nr 78 „NOTEĆ” W Poznaniu, Uchwała jest propozycją na WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE ZA 2023r ,CZŁONKÓW PZW W SPRAWIE OPŁATY UPOWAŻNIAJĄCEJ DO

WĘDKOWANIA W 2024 r. NA j. BRZOSTEK ORAZ ULG I WARUNKÓW WĘDKOWANIA

 

lp

RODZAJ ZEZWOLENIA na j. BRZOSTEK w PROMNIE

Opłata zł.

23%VAT

1.

Zezwolenie dla:

a) Członkowie PZW

 

180,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia 24 –go roku życia,

60,-

Zw*

 

c) Członkowie uczestnicy (do 16 roku życia)

0

 

--

2.

Niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i obcokrajowcy

320,-

+ 73,60 zł.

3.

Zezwolenie dla Członków Koła „Noteć”

a) Członek Koła

 

100,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia do 24-go roku życia,

40,-

 

Zw*

 

c) Członek uczestnik (do 16 roku życia)

0

--

4.

Zezwolenie bezpłatne:

 1. Honorowi członkowie PZW

 2. Członkowie Koła „Noteć” kobiety, które ukończyły 60 lat,

 3. mężczyźni, którzy ukończyli 70 lat

 4. Członkowie Koła „Noteć” odznaczeni srebrną, złotą i złotą odznaką z wieńcami

 5. Członkowie Zarządu i Organów Koła

 

-----

-----

-----

-----

-----

 

-----

-----

-----

-----

-----

5.

 

Zezwolenia okresowe dla członków PZW

 1. osoba startująca w zawodach

 2. 1 dzień

 3. 3 dni

 4. 7dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

20,-

50,-

75,-

95,-

 

Zw*

Zw*

Zw*

Zw*

6.

Zezwolenie okresowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców

a) 1 dzień

b) 3 dni

c) 7 dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

80,-

100,-

150,-

 

+ 18,40 zł.

+ 23,00 zł.

+ 34,50 zł

* zwolnienie z podatku VAT Zwolnienia i ulgi w opłatach :

1. Zezwolenie okresowe 1, 3 lub 7 dniowe są ważne dobowo ( 24 godz.)od deklarowanej godziny wpisanej w

Zezwolenie oraz wielokrotność dni na jakie zostało wykupione.

2. Członkowie Koła „Noteć” zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na zawody statutowe

organizowane na dzierżawionych akwenach.

3. Jezioro ”Brzostek w Promnie udostępniamy za opłatą określoną w niniejszej Uchwale pod lp.5 a), na

organizowanie zawodów i konkursów wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego.

4. Posiadający zezwolenia na j. Brzostek w Promnie są zwolnieni z wnoszenia ww. opłaty w zawodach i 

konkursach wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego na tym jeziorze .

5. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

zezwolenia, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w ramach 2 wędek opiekuna ,

pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską.

6. Zniżki i zwolnienia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7. Osoba niezrzeszona w PZW to również osoba, która nie wniosła w terminie do 30 kwietnia, składki

członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW – w

elektronicznym systemie ewidencji członków i wnoszonych opłat.

 Podstawa prawna § 12, ust.1, pkt.3 Statutu PZW z 31.08.2017r

8. Członkowie uczestnicy wstępujący do Koła „Noteć” zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej i wpisowej,

9. Młodzież ucząca się – do ukończenia 24 lat zwolniona jest z opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

Za Zarząd Prezes Koła

Zbigniew Kmieczyński

 

U C H W A Ł A NR 16 / 2023

Zarządu Koła PZW Nr 78 „NOTEĆ” W Poznaniu, Uchwała jest propozycją na WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE ZA 2023r ,CZŁONKÓW PZW W SPRAWIE OPŁATY UPOWAŻNIAJĄCEJ DO

WĘDKOWANIA W 2024 r. NA j. BRZOSTEK ORAZ ULG I WARUNKÓW WĘDKOWANIA

 

lp

RODZAJ ZEZWOLENIA na j. BRZOSTEK w PROMNIE

Opłata zł.

23%VAT

1.

Zezwolenie dla:

a) Członkowie PZW

 

180,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia 24 –go roku życia,

60,-

Zw*

 

c) Członkowie uczestnicy (do 16 roku życia)

0

 

--

2.

Niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i obcokrajowcy

320,-

+ 73,60 zł.

3.

Zezwolenie dla Członków Koła „Noteć”

a) Członek Koła

 

100,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia do 24-go roku życia,

40,-

 

Zw*

 

c) Członek uczestnik (do 16 roku życia)

0

--

4.

Zezwolenie bezpłatne:

 1. Honorowi członkowie PZW

 2. Członkowie Koła „Noteć” kobiety, które ukończyły 60 lat,

 3. mężczyźni, którzy ukończyli 70 lat

 4. Członkowie Koła „Noteć” odznaczeni srebrną, złotą i złotą odznaką z wieńcami

 5. Członkowie Zarządu i Organów Koła

 

-----

-----

-----

-----

-----

 

-----

-----

-----

-----

-----

5.

 

Zezwolenia okresowe dla członków PZW

 1. osoba startująca w zawodach

 2. 1 dzień

 3. 3 dni

 4. 7dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

20,-

50,-

75,-

95,-

 

Zw*

Zw*

Zw*

Zw*

6.

Zezwolenie okresowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców

a) 1 dzień

b) 3 dni

c) 7 dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

80,-

100,-

150,-

 

+ 18,40 zł.

+ 23,00 zł.

+ 34,50 zł

* zwolnienie z podatku VAT Zwolnienia i ulgi w opłatach :

1. Zezwolenie okresowe 1, 3 lub 7 dniowe są ważne dobowo ( 24 godz.)od deklarowanej godziny wpisanej w

Zezwolenie oraz wielokrotność dni na jakie zostało wykupione.

2. Członkowie Koła „Noteć” zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na zawody statutowe

organizowane na dzierżawionych akwenach.

3. Jezioro ”Brzostek w Promnie udostępniamy za opłatą określoną w niniejszej Uchwale pod lp.5 a), na

organizowanie zawodów i konkursów wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego.

4. Posiadający zezwolenia na j. Brzostek w Promnie są zwolnieni z wnoszenia ww. opłaty w zawodach i 

konkursach wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego na tym jeziorze .

5. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

zezwolenia, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w ramach 2 wędek opiekuna ,

pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską.

6. Zniżki i zwolnienia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7. Osoba niezrzeszona w PZW to również osoba, która nie wniosła w terminie do 30 kwietnia, składki

członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW – w

elektronicznym systemie ewidencji członków i wnoszonych opłat.

 Podstawa prawna § 12, ust.1, pkt.3 Statutu PZW z 31.08.2017r

8. Członkowie uczestnicy wstępujący do Koła „Noteć” zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej i wpisowej,

9. Młodzież ucząca się – do ukończenia 24 lat zwolniona jest z opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

Za Zarząd Prezes Koła

Zbigniew Kmieczyński

 

U C H W A Ł A NR 16 / 2023

Zarządu Koła PZW Nr 78 „NOTEĆ” W Poznaniu, Uchwała jest propozycją na WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE ZA 2023r ,CZŁONKÓW PZW W SPRAWIE OPŁATY UPOWAŻNIAJĄCEJ DO

WĘDKOWANIA W 2024 r. NA j. BRZOSTEK ORAZ ULG I WARUNKÓW WĘDKOWANIA

 

lp

RODZAJ ZEZWOLENIA na j. BRZOSTEK w PROMNIE

Opłata zł.

23%VAT

1.

Zezwolenie dla:

a) Członkowie PZW

 

180,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia 24 –go roku życia,

60,-

Zw*

 

c) Członkowie uczestnicy (do 16 roku życia)

0

 

--

2.

Niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i obcokrajowcy

320,-

+ 73,60 zł.

3.

Zezwolenie dla Członków Koła „Noteć”

a) Członek Koła

 

100,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia do 24-go roku życia,

40,-

 

Zw*

 

c) Członek uczestnik (do 16 roku życia)

0

--

4.

Zezwolenie bezpłatne:

 1. Honorowi członkowie PZW

 2. Członkowie Koła „Noteć” kobiety, które ukończyły 60 lat,

 3. mężczyźni, którzy ukończyli 70 lat

 4. Członkowie Koła „Noteć” odznaczeni srebrną, złotą i złotą odznaką z wieńcami

 5. Członkowie Zarządu i Organów Koła

 

-----

-----

-----

-----

-----

 

-----

-----

-----

-----

-----

5.

 

Zezwolenia okresowe dla członków PZW

 1. osoba startująca w zawodach

 2. 1 dzień

 3. 3 dni

 4. 7dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

20,-

50,-

75,-

95,-

 

Zw*

Zw*

Zw*

Zw*

6.

Zezwolenie okresowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców

a) 1 dzień

b) 3 dni

c) 7 dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

80,-

100,-

150,-

 

+ 18,40 zł.

+ 23,00 zł.

+ 34,50 zł

* zwolnienie z podatku VAT Zwolnienia i ulgi w opłatach :

1. Zezwolenie okresowe 1, 3 lub 7 dniowe są ważne dobowo ( 24 godz.)od deklarowanej godziny wpisanej w

Zezwolenie oraz wielokrotność dni na jakie zostało wykupione.

2. Członkowie Koła „Noteć” zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na zawody statutowe

organizowane na dzierżawionych akwenach.

3. Jezioro ”Brzostek w Promnie udostępniamy za opłatą określoną w niniejszej Uchwale pod lp.5 a), na

organizowanie zawodów i konkursów wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego.

4. Posiadający zezwolenia na j. Brzostek w Promnie są zwolnieni z wnoszenia ww. opłaty w zawodach i 

konkursach wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego na tym jeziorze .

5. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

zezwolenia, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w ramach 2 wędek opiekuna ,

pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską.

6. Zniżki i zwolnienia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7. Osoba niezrzeszona w PZW to również osoba, która nie wniosła w terminie do 30 kwietnia, składki

członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW – w

elektronicznym systemie ewidencji członków i wnoszonych opłat.

 Podstawa prawna § 12, ust.1, pkt.3 Statutu PZW z 31.08.2017r

8. Członkowie uczestnicy wstępujący do Koła „Noteć” zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej i wpisowej,

9. Młodzież ucząca się – do ukończenia 24 lat zwolniona jest z opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

Za Zarząd Prezes Koła

Zbigniew Kmieczyński

 

U C H W A Ł A NR 16 / 2023

Zarządu Koła PZW Nr 78 „NOTEĆ” W Poznaniu, Uchwała jest propozycją na WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE ZA 2023r ,CZŁONKÓW PZW W SPRAWIE OPŁATY UPOWAŻNIAJĄCEJ DO

WĘDKOWANIA W 2024 r. NA j. BRZOSTEK ORAZ ULG I WARUNKÓW WĘDKOWANIA

 

lp

RODZAJ ZEZWOLENIA na j. BRZOSTEK w PROMNIE

Opłata zł.

23%VAT

1.

Zezwolenie dla:

a) Członkowie PZW

 

180,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia 24 –go roku życia,

60,-

Zw*

 

c) Członkowie uczestnicy (do 16 roku życia)

0

 

--

2.

Niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i obcokrajowcy

320,-

+ 73,60 zł.

3.

Zezwolenie dla Członków Koła „Noteć”

a) Członek Koła

 

100,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia do 24-go roku życia,

40,-

 

Zw*

 

c) Członek uczestnik (do 16 roku życia)

0

--

4.

Zezwolenie bezpłatne:

 1. Honorowi członkowie PZW

 2. Członkowie Koła „Noteć” kobiety, które ukończyły 60 lat,

 3. mężczyźni, którzy ukończyli 70 lat

 4. Członkowie Koła „Noteć” odznaczeni srebrną, złotą i złotą odznaką z wieńcami

 5. Członkowie Zarządu i Organów Koła

 

-----

-----

-----

-----

-----

 

-----

-----

-----

-----

-----

5.

 

Zezwolenia okresowe dla członków PZW

 1. osoba startująca w zawodach

 2. 1 dzień

 3. 3 dni

 4. 7dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

20,-

50,-

75,-

95,-

 

Zw*

Zw*

Zw*

Zw*

6.

Zezwolenie okresowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców

a) 1 dzień

b) 3 dni

c) 7 dni

Dzień liczony dobowo od deklarowanej godziny wędkowania

 

80,-

100,-

150,-

 

+ 18,40 zł.

+ 23,00 zł.

+ 34,50 zł

* zwolnienie z podatku VAT Zwolnienia i ulgi w opłatach :

1. Zezwolenie okresowe 1, 3 lub 7 dniowe są ważne dobowo ( 24 godz.)od deklarowanej godziny wpisanej w

Zezwolenie oraz wielokrotność dni na jakie zostało wykupione.

2. Członkowie Koła „Noteć” zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na zawody statutowe

organizowane na dzierżawionych akwenach.

3. Jezioro ”Brzostek w Promnie udostępniamy za opłatą określoną w niniejszej Uchwale pod lp.5 a), na

organizowanie zawodów i konkursów wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego.

4. Posiadający zezwolenia na j. Brzostek w Promnie są zwolnieni z wnoszenia ww. opłaty w zawodach i 

konkursach wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego na tym jeziorze .

5. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

zezwolenia, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w ramach 2 wędek opiekuna ,

pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską.

6. Zniżki i zwolnienia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7. Osoba niezrzeszona w PZW to również osoba, która nie wniosła w terminie do 30 kwietnia, składki

członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW – w

elektronicznym systemie ewidencji członków i wnoszonych opłat.

 Podstawa prawna § 12, ust.1, pkt.3 Statutu PZW z 31.08.2017r

8. Członkowie uczestnicy wstępujący do Koła „Noteć” zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej i wpisowej,

9. Młodzież ucząca się – do ukończenia 24 lat zwolniona jest z opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

Za Zarząd Prezes Koła

Zbigniew Kmieczyński