Zbiornik Długołęka i staw Górka

Informujemy, że zbiornik Długołęka i staw Górka w gminie Kobylin użytkowane są przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu. Tym samym w trakcie trwania umów dzierżawy (tj. co najmniej do kwietnia 2025 r.) jedynym uprawnionym do wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb na przedmiotowych akwenach jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu.