Spławikowe GPx Okręgu Poznańskiego 2024 U15 i U20

Dionizy Mikołajczyk
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

Informujemy, że zgodnie z Okręgowym Kalendarzem Imprez i Zawodów Wędkarskich na 2024 rok, w dniu 27.04.2024 r. zostaną zorganizowane Spławikowe Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix Okręgu Młodzieży w kategoriach wiekowych  U15 i U20 - I tura
Zawody odbędą się na Łowisku Specjalnym „Pstrąg” w Pobiedziskach.
Organizatorem zawodów jest Okręgowa Komisja ds. Młodzieży, Okręgowy Kapitanat Sportu oraz Koło PZW w Pobiedziskach.

Prawo startu:
w zawodach prawo startu mają członkowie Kół, Klubów i Szkółek Wędkarskich PZW, którzy mają opłacone składki członkowskie PZW na 2024 rok w Okręgu PZW Poznań.

Ryby łowione w zawodach:
do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.07.2023 r. w sprawie ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych oraz Regulaminem Łowiska „Pstrąg”

Klasyfikacja w zawodach:
w zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych U15 oraz U20.

Uwaga !
wszyscy zawodnicy z kategorii U15 mogą łowić tylko pod opieką osoby dorosłej, oraz muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Główna Komisja Sędziowska:
zawody będą obsługiwane przez komisję sędziowską w składzie:
Sędzia Główny: Artur Piątek
Sędzia Sekretarz: Artur Grześkowiak
Koordynator zawodów: Tomek Franek - tel. kont. 661 112 964

Koszt udziału w zawodach:
udział w zawodach, dla wszystkich uczestników,  jest bezpłatny

Zgłoszenia do zawodów:
zalecane jest zgłoszenie za pomocą arkusza ON-LINE na stronie okręgu w zakładce Sport- terminarz zawodów, lub pisemnie na Karcie Zgłoszenia ( w załączeniu) na adres: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań w terminie do dnia 22.04.2024r lub drogą e-mail: sport@pzw.poznan.pl
                                               

Lista zgłoszonych zawodników

/ Organizatorzy /

 

Pliki do pobrania

  • Komunikat GPx Okręgu Młodzieży U15 i U20 2024

    • 0.22 MB
  • karta zgłoszenia

    • 0.01 MB
  • Zgoda rodzica na udział dziecka w zawodach

    • 0.08 MB