Spinningowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów - Komunikat

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem zawodów wędkarskich na 2011r. Okręg PZW w Poznaniu organizuje Spinningowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Seniorów i  Juniorów 2011
Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
Zawody zostaną rozegrane na "żywej rybie".
Prawo startu w zawodach mają: Członkowie Kół i Klubów Wędkarstwa Spinningowego, którzy są członkami Okręgu PZW w Poznaniu i posiadają aktualnie opłacone składki członkowskie oraz pisemnie zgłoszą swój udział w zawodach .
Zawody rozegrane będą w dwóch 7-godzinnych turach
1. Prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii Juniorów i Seniorów.
2. Regulamin określają „Zasady Organizacji Kwalifikowanego Sportu Wędkarskiego PZW"
3. O pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje suma zajętych miejsc przez zawodnika w obu turach.
4. Indywidualny Mistrz okręgu w kategorii Seniorów i Juniorów reprezentuje Okręg PZW Poznań na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spinningowej.

 

I tura - 25.06.2011r. zostanie rozegrana na rz. Warcie w  Poznaniu na obydwu jej brzegach.
Teren zawodów: od mostu Przemysła (na Trasie Hetmańskiej) do "starego portu" - Garbary.
Początek i koniec terenu zawodów zostanie oznaczony chorągiewkami.
Miejsce zbiórki: przy moście królowej Jadwigi w Poznaniu
Godzina: 6 00

 

II tura - 23.07.2011r. zostanie rozegrana na Zalewie Radzyny - Duże w miejscowości Radzyny k/ Myszkowa
Teren zawodów: Zbiornik Radzyny Duże
Godzina: 6 00
Miejsce zbiórki: przy "dużej tamie" w  Myszkowie

 

Zgłoszenia pisemne i wpłaty „startowego" za dwie tury w wysokości 30zł od seniora za turę (60zł za obie tury) i 15zł od juniora za turę (30zł za obie tury) przyjmowane będą do dnia 18.06.2011r. na adres Biura ZO sport@pzw.poznan.pl lub biuro@pzw.poznan.pl faks: 061 829 05 46
Nr konta: BZ WBK S.A. III O/P-ń 69 1090 1359 0000 0000 3501 8454. z dopiskiem - Spinningowe MO

 

Sprzęt i przynęty w zawodach.
Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb
oraz w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego - dyscyplina spinningowa
-W zawodach obowiązują okresy i wymiary ochronne ryb.
- Nie obowiązują limity dziennego połowu.
- Punktacja zgodnie z zapisami zawartymi w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
Uwaga!
Na tydzień przed każdą datą zawodów, treningi w obrębie wyznaczonych łowisk, są zabronione.
Złamanie tego ograniczenia przez zawodników może skutkować niedopuszczeniem do zawodów.

 

Program zawodów

 

I tura Zawodów w dniu 25.06.2011r. rzeka Warta w Poznaniu
6.00 Zbiórka przy moście Królowej Jadwigi w Poznaniu
Otwarcie Mistrzostw, Losowanie Numerów Startowych
7.00 Rozpoczęcie zawodów
7.00 do  14.00 Wędkowanie
14.00 do 14.15 Czas na obowiązkowe zdanie karty startowej u sędziego kontrolnego.
14.15 do 15.00 Czas na dojście do sekretariatu zawodów
15.00 Wspólny posiłek
16.00 Wyniki po I turze zawodów
Zakończenie I tury zawodów.

 

II tura Zawodów w dniu 23.07.2011r. Zalew Radzyny - Duże w miejscowości Myszkowo
6.00 Zbiórka uczestników przy „dużej tamie" - Myszkowo
Losowanie Numerów Startowych
7.00 Rozpoczęcie zawodów
7.00 do  14.00 Wędkowanie
14.00 do 14.15 Czas na obowiązkowe zdanie karty startowej u sędziego kontrolnego.
14.15 do 15.00 Czas na dojście do sekretariatu zawodów
15.00 Wspólny posiłek
16.00 Wyniki po II turze zawodów
16:30 Oficjalne ogłoszenie wyników Mistrzostw Okręgu, Dekoracja zwycięzców,
Uroczyste zakończenie Indywidualnych Spinningowych Mistrzostw Okręgu 2011


/organizator/